Krets 9 - Den gröna samhällsomvandlingen i norr

Datum & Tid

Datum: 2 jun, 2022 - 3 jun, 2022 Tid: 11:15 - 12:30

Plats: Kulturens hus, Luleå

Kulturens hus i Luleå

Välkommen till Kulturens hus i Luleå!

Den gröna samhällsomvandlingen i norr 

 

Innehåll

Innehåll: Krets 9 - Den gröna samhällsomvandlingen i norr (pdf)

 

2 juni 

11.15 – 12.15 – Lunch

12.15 – 12.30 – Välkomna

12.30 – 13.15 – Föreläsning med Göran Persson 
Göran Persson, före detta statsminister, samt styrelseordförande i LKAB.
Malmen är en förutsättning…

13.30 – 14.15 – Grupparbete/Framtida utmaningar i norr för din verksamhet

14.15–14.45 – Kaffepaus

14.45–15.45 – Norrbotniabanan 
Urban Eriksson & Marie Eriksson, Trafikverket
Information om Trafikverkets uppdrag att påbörja planeringsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå samt nuläget i det arbetet.

16.00–17.00 – Paneldiskussion Norrbotniabanan

Urban Eriksson Trafikverket, Elisabeth Sinclair Norrbotniabanan (moderator), Andreas Lind, kommunchef Piteå kommun, samt Anders Öberg, Oppositionsråd Region Norrbotten.

Samtal om berörda organisationers arbete med förverkligandet av Norrbotniabanan samt den nya järnvägens betydelse för den regionala utvecklingen. 

17.15–17.45 – Årsmöte för KEF:s Krets 9 (medlemmar KEF)

19.00 – Middag 

 


 

3 juni 

08.15–09.00 – Kommunsektorns utveckling
Erik Törnblom, analytiker Kommuninvest.
Under passet ges en genomgång av kommunsektorns utveckling med fokus på investeringar, finansiering och ekonomistyrning.

09.15–10.15 – Lars Hedqvist, planeringschef Skellefteå Kommun
Vilken utmaning innebär det för kommunen när en av 2000-talets största industrisatsningar i Sverige, Northvolts batterifabrik byggs i Skellefteå.

10.15–10.45 – Kaffepaus

10.45–11.45 – H2 Green Steel
Mats Berg, kommunchef Boden.
Information om etableringen av H2 Green Steels stålverk för tillverkning av fossilfritt stål i Boden och den samhällsomställning som nu sker i Boden/Luleå regionen för att möta etableringen, samt det omfattande arbete som pågår för att nyttja de symbiotiska kringeffekter som etableringen medför.

11.45–12.00 – Avslutning KEF

12.00–13.00 – Lunch 

Information

Sista anmälningsdag
30 apr, 2022
Pris

Medlem: 2 450 kr
Icke medlem: 3 000 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram