Kunskapstest: Coachande förhållningssätt 10 december kl 10.00

Datum/Tid
Datum: 10 dec, 2019
Tid: 10:00 - 11:00


Kunskapstest: Coachande förhållningssätt (pdf)

Kunskapstest består av fritext- och flervalsfrågor. För godkänt krävs cirka 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid. Tiden är disponerad utifrån att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer den vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

Kunskapstest kräver tidigare deltagande på kursen Coachande förhållningssätt. Mer information om detta finns på under certifiering.

Pris

           Paket bas Paket bas premium* Enskild/omtestning
Medlem

3000:-

2000:- 500:-
Icke medlem

6000:-

4000:- 1000:-

 *Går du 5 kurser eller mer i KEFs regi på basnivå blir priset enligt Paket bas premium.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

22 nov, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest: Coachande förhållningssätt – 10 december kl 10.00

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png