Kunskapstest: Intern kontroll 1 oktober kl. 15.00

Datum/Tid
Datum: 1 okt, 2020
Tid: 15:00 - 16:00


 

Kunskapstest: Intern kontroll (pdf)

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kurs som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest på basnivån är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest. Basnivån kräver inte deltagande på kurser, förutom Etik för ekonomer. När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom basnivån för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstest på basnivån består av multipel choicefrågor där ett eller flera svar kan vara rätt.  I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80 procent av maxpoäng. Kunskapstest görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör kunskapstest har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter tentamenstillfället kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

Kurslitteratur

För denna tentamen finns det kurslitteratur:

  • Titel: Hur vet vi vad som ska kontrolleras? Författare: Roland Svensson, ISBN: 978-91-7678-814-1, Anm: Läs kap 1-3

Pris

Kunskapstest Bas – 3000 kr (ej medlem 6000 kr)
Tester för alla de åtta kurserna i basnivån ingår.

Kunskapstest Premium – 2000 kr (ej medlem 4000 kr)
Medlem som går fem kurser eller mer i KEF’s regi på basnivå

Enskilt kunskapstest/omtenta– 500 kr (ej medlem 1000 kr)

 

Har du köpt Paketerbjudandet Basnivå (29 000 kr)så ingår ett kunskapstest per kurs.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

14 sep, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest: Intern kontroll 1 oktober kl. 15.00

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.