Kunskapstest: Intern kontroll 14 december kl. 15.00

Form: KEF
Mer information: Kunskapstest: Intern kontroll 

Datum & Tid

Datum: 14 dec, 2021 Tid: 15:00 - 16:00

Motsvarar kursen "Ta kontroll över er verksamhet! - Grundkurs i intern kontroll" hos KEF.

 

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest på Grundläggande kunskapsnivå är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest. Grundläggande kunskapsnivå kräver inte deltagande på kurser, förutom Etik för ekonomer. När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom Grundläggande kunskapsnivå för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstest på den grundläggande nivån består av flervalsfrågor där ett eller flera svar kan vara rätt. I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet. Frågor och svar kommer inte att sändas ut, utan bara poäng per respektive fråga.

 

Kurslitteratur

För denna tentamen finns det kurslitteratur:

  • Titel: Hur vet vi vad som ska kontrolleras? Författare: Roland Svensson, ISBN: 978-91-7678-814-1, Anm: Läs kap 1-3

Information

Sista anmälningsdag
29 nov, 2021
Pris
  Paket bas Enskild/omtest
Medlem 3000:- 500:-
Icke medlem 6000:- 1000:-

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram