Kunskapstest – Juridik för ekonomer

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 10 Dec, 2018
Tid: 13:30 - 14:30


Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kursen Juridik för ekonomer som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest på basnivån är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest. Basnivån kräver inte deltagande på kurser, förutom Etik för ekonomer. När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom basnivån för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

 

Kunskapstest på basnivån består av multipel choicefrågor där ett eller flera svar kan vara rätt.  I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80 procent av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

Kurslitteratur

För detta kunskapstest finns följande kurslitteratur:

  • Kommunallagen- en kommentar,  Författare: Lundin, Madell,  ISBN:9789139020851.
  • Sekretess, Författare: Irja Hed, ISBN:  9789172237056. Läs sid. 1-68

Pris

Kunskapstest Bas – 3000 kr (ej medlem 6000 kr)
Tester för alla de åtta kurserna i basnivån ingår.

Kunskapstest Premium – 2000 kr (ej medlem 4000 kr)
Medlem som går fem kurser eller mer i KEF’s regi på basnivå

Enskilt kunskapstest/omtenta– 500 kr (ej medlem 1000 kr)

 

Har du köpt Paketerbjudandet Basnivå (29 000 kr)så ingår ett kunskapstest per kurs.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

19 Nov, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest – Juridik för ekonomer 10 december kl. 13.30

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png