Kunskapstest: Kommunal ekonomi – 10 mars kl 13.30

Datum/Tid
Datum: 10 mar, 2020
Tid: 13:30 - 14:30


Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kursen Kommunal ekonomi – grundkurs som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.
Kunskapstestet på basnivån är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstestet. Basnivån kräver inte deltagande på kurser, förutom Etik för ekonomer. När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom basnivån för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstestet på basnivån består av multipel choicefrågor där ett eller flera svar kan vara rätt. I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör kunskapstestet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig.

Efter kunskapstestet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

Program – Kunskapstest Kommunal ekonomi (pdf) 

 

Kurslitteratur

För denna kunskapstest finns följande kurslitteratur:

  • Förvaltningsekonomi, Brorström, Haglund och Solli, 3:e upplagan.  Sidhänvisning Sid 1-327, dock ej 25-36. och 221-262.
  • Kommunalekonomisk utjämning: en informationsskrift utjämningssystem för kommuner och landsting,  SKL, Finns för nedladdning
  • Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem,  SKL, Finns för nedladdning.

 

Praktiska upplysningar

Kunskapstest görs på hemmaplan den 10 mars kl. 13.30 med hjälp av programvaran Digiexam.

Innan kunskapstestet ska ske första gången måste en programvara för studenter laddas från Digiexam.se och installeras. Detta bör göras cirka 14 dagar innan första kunskapstest görs. Inga administratörsrättigheter ska normalt behövas på datorn. Är du medlem så kommer ditt medlemsnummer hos KEF även vara din studentkod. I samband med bekräftelse skickas ut kommer du att även se ditt medlemsnummer eller alternativ kod om du inte är medlem.

I god tid innan kommer ett testprov skickas ut för att kontrollera att allt fungerar. Görs inte testprovet vid första kunskapstesttillfället, så friskriver sig KEF för eventuella tekniska fel vid kunskapstest.

Pris

Enskilt kunskapstest/omtenta– 500 kr (ej medlem 1000 kr)

Kunskapstest Bas – 3 000 kr (ej medlem 6000 kr)
Tester för alla de åtta kurserna i basnivån ingår.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

17 feb, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest: Kommunal ekonomi – 10 mars kl. 13.30

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png