Kunskapstest: Kommunal ekonomi – 25 augusti kl. 13.30

Datum/Tid
Datum: 17 aug, 2020
Tid: 13:30 - 14:05


 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi (pdf)

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstest görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest på basnivån är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest. Basnivån kräver inte deltagande på kurser, förutom i kursen ”Etik för ekonomer”.
När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom för basnivån för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstest på basnivån består av flervalsfrågor där ett eller flera svar kan vara rätt.  I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80 procent av maxpoäng.

Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

Kurslitteratur

För denna kunskapstest finns följande kurslitteratur:

  • Titel: Förvaltningsekonomi, Författare: Brorström, Haglund och Solli, ISBN: 3:e upplagan, Sid 1-327. Dock ej 25-36 och 221-262.
  • Titel: Kommunalekonomisk utjämning: en informationsskrift utjämningssystem för kommuner och landsting, Författare: SKL, Finns för nedladdning.
  • Titel: Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem, Författare: SKL, Finns för nedladdning.

Pris

Kunskapstest Bas – 3000 kr (ej medlem 6000 kr)
Tester för alla de åtta kurserna i basnivån ingår.

Kunskapstest Premium – 2000 kr (ej medlem 4000 kr)
Medlem som går fem kurser eller mer i KEF’s regi på basnivå

Enskilt kunskapstest/omtenta– 500 kr (ej medlem 1000 kr)

 

Har du köpt Paketerbjudandet Basnivå (29 000 kr)så ingår ett kunskapstest per kurs.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

3 aug, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest: Kommunal ekonomi – 25 augusti kl.13.30

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer