Kunskapstest: Kommunal ekonomi – 8 december 2020 kl 13.30

Datum/Tid
Datum: 8 dec, 2020
Tid: 13:30 - 14:05


 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi (pdf)

 

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstest görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest på basnivån är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest. Basnivån kräver inte deltagande på kurser, förutom i kursen ”Etik för ekonomer”.
När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom för basnivån för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstest på basnivån består av flervalsfrågor där ett eller flera svar kan vara rätt.  I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80 procent av maxpoäng.

Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

Kurslitteratur

För denna kunskapstest finns följande kurslitteratur:

  • Titel: Förvaltningsekonomi, Författare: Brorström, Haglund och Solli, ISBN: 3:e upplagan, Sid 1-327. Dock ej 25-36 och 221-262.

 

  • Titel: Kommunal bokförings- och redovisningslag, Författare: Eriksson, Haglund och Tagesson. ISBN: 9789144128726

 

  • Titel: Kommunalekonomisk utjämning: en informationsskrift utjämningssystem för kommuner och landsting, Författare: SKL, Finns för nedladdning.

 

  • Titel: Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem, Författare: SKL, Finns för nedladdning.

Pris

  Paket bas Enskild/omtest
Medlem 3000:- 500:-
Icke medlem 6000:- 1000:-

 Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

16 nov, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest: Kommunal ekonomi – 8 december 2020 kl 13.30

Aktuella kurser

Senaste Nyheterna

Sök innehåll

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer