Kunskapstest: Kommunal ekonomi - 14 december kl. 13.30

Form: KEF
Mer information: Kunskapstest: Kommunal ekonomi 

Datum & Tid

Datum: 14 dec, 2021 Tid: 13:30 - 14:05

Motsvarar kursen "Kommunal ekonomi, grundkurs" hos KEF.

 

Kunskapstest: Kommunal ekonomi (pdf)

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest på Grundläggande kunskapsnivå är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest. Grundläggande kunskapsnivå kräver inte deltagande på kurser, förutom Etik för ekonomer. När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom Grundläggande kunskapsnivå för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstest på den grundläggande nivån består av multipel choicefrågor där ett eller flera svar kan vara rätt. I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet. Frågor och svar kommer inte att sändas ut, utan bara poäng per respektive fråga.

 

Kurslitteratur

För denna kunskapstest finns följande kurslitteratur:

  • Titel: Förvaltningsekonomi
    Författare: Brorström, Haglund och Solli 3:e upplagan Sid 1-327. Dock ej 25-36. och 221-262.
  • Titel: Kommunalekonomisk utjämning: en informationsskrift utjämningssystem för kommuner och regioner, Författare: SKL. Finns för nedladdning.
  • Titel: Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem. Författare: SKL. Finns för nedladdning.

Information

Sista anmälningsdag
29 nov, 2021
Pris
  Paket bas Enskild/omtest
Medlem 3000:- 500:-
Icke medlem 6000:- 1000:-

 Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram