Kunskapstest: Kommunal redovisning, fördjupning – 12 december kl 10.00

Datum/Tid
Datum: 12 dec, 2019
Tid: 10:00 - 12:00


Motsvarar kursen “Kommunal redovisning, fördjupning” hos KEF

 

Kunskapstest: Kommunal redovisning, fördjupning (pdf)

Kunskapstest består av fritext- och flervalsfrågor. För att få godkänt så krävs cirka 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

Pris

           Paket bas Paket bas premium* Enskild/omtestning
Medlem

3000:-

2000:- 500:-
Icke medlem

6000:-

4000:- 1000:-

 *Går du 5 kurser eller mer i KEFs regi på basnivå blir priset enligt Paket bas premium.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

22 nov, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest: Kommunal redovisning, fördjupning – 12 december kl 10.00

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png