Kunskapstest: Kommunal redovisning, fördjupning - 28 augusti kl. 10.00

Datum & Tid

Datum: 28 aug, 2020 Tid: 10:00 - 12:00

Motsvarar kursen "Kommunal redovisning fördjupning" hos KEF

 

Innehåll: Kunskapstest – Kommunal redovisning, fördjupning (pdf)

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest är öppen för medlemmar och icke medlemmar, men kräver tidigare deltagande på kursen kommunal redovisning fördjupning. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstest består av fritext- och multipel choicefrågor. För att få godkänt så krävs 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid (cirka 90 min) och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

Praktiska upplysningar

Kunskapstest görs på hemmaplan med hjälp av programvaran Digiexam.

Innan kunskapstestet ska ske första gången måste en programvara för studenter laddas från Digiexam.se och installeras. Detta bör göras cirka 14 dagar innan första kunskapstest görs. Inga administratörsrättigheter ska normalt behövas på datorn. Är du medlem så kommer ditt medlemsnummer hos KEF även vara din studentkod. I samband med bekräftelse skickas ut kommer du att även se ditt medlemsnummer eller alternativ kod om du inte är medlem.

I god tid innan kommer ett testprov skickas ut för att kontrollera att allt fungerar. Görs inte testprovet vid första tillfället, så friskriver sig KEF för eventuella tekniska fel vid kunskapstest.

Information

Sista anmälningsdag
3 aug, 2020
Pris
             Paket bas Paket bas premium* Enskild/omtestning
Medlem

3000:-

2000:- 500:-
Icke medlem

6000:-

4000:- 1000:-

 *Går du 5 kurser eller mer i KEFs regi på basnivå blir priset enligt Paket bas premium.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram