Kunskapstest – Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv – 9 mars kl. 13.30

Datum/Tid
Datum: 9 mar, 2020
Tid: 13:30 - 14:10


 

Kunskapstest -Kommunalrätt offentlighet sekretess arkiv, pdf

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstest görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest på basnivån är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest. Basnivån kräver inte deltagande på kurser, förutom i kursen ”Etik för ekonomer”.
När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom för basnivån för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstest på basnivån består av flervalsfrågor där ett eller flera svar kan vara rätt.  I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80 procent av maxpoäng.
Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

 

Kurslitteratur

För detta kunskapstest finns följande kurslitteratur:

  • Titel: Kommunallagen- en kommentar, Författare: Lundin, Madell, ISBN: 9789139020851
  • Titel: Sekretess, Författare: Irja Hed, ISBN: 9789172237056, Sid. 1-68

 

Praktiska upplysningar

Kunskapstest görs på hemmaplan måndag 9 december kl. 13.30 med hjälp av programvaran Digiexam.

Innan kunskapstestet ska ske första gången måste en programvara för studenter laddas från Digiexam.se och installeras. Detta bör göras cirka 14 dagar innan första kunskapstest görs. Inga administratörsrättigheter ska normalt behövas på datorn. Är du medlem så kommer ditt medlemsnummer hos KEF även vara din studentkod. I samband med bekräftelse skickas ut kommer du att även se ditt medlemsnummer eller alternativ kod om du inte är medlem.

I god tid innan kommer ett testprov skickas ut för att kontrollera att allt fungerar. Görs inte testprovet vid första kunskapstesttillfället, så friskriver sig KEF för eventuella tekniska fel vid kunskapstest.

Pris

Enskilt kunskapstest/omtenta– 500 kr (ej medlem 1000 kr)

Kunskapstest Bas – 3 000 kr (ej medlem 6000 kr)
Tester för alla de åtta kurserna i basnivån ingår.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

 

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

17 feb, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest: Kommunalrätt, offentlighet, sekretess, arkiv – 9 mars kl. 13.30

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png