Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning – 27 augusti kl. 10.00

Datum/Tid
Datum: 27 aug, 2020
Tid: 10:00 - 11:00


Motsvarar kursen “Moms för ekonomer i kommuner och landsting, fördjupningkurs” hos KEF.

 

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning (pdf)

Kunskapstest består av fritext- och flervalsfrågor. För att få godkänt så krävs cirka 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

Kurslitteratur

För detta kunskapstest finns följande kurslitteratur:

Titel: Momshandboken

Författare: Christina Grape & Jan B. Svensson

ISBN: 978-91-7251-149-1

Anm: Läs hela boken

Pris

           Paket bas Paket bas premium* Enskild/omtestning
Medlem

3000:-

2000:- 500:-
Icke medlem

6000:-

4000:- 1000:-

 *Går du 5 kurser eller mer i KEFs regi på basnivå blir priset enligt Paket bas premium.

 

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

3 aug, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning – 27 augusti kl 10.00

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer