Kunskapstest: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning – 17 december kl. 09.00

Datum & Tid

Datum: 17 dec, 2021 Tid: 09:00 - 10:00

Motsvarar kursen "Moms för ekonomer i kommuner och regioner, fördjupningkurs" samt "Nyfiken på moms? Fördjupningsutbildning för ekonomer" hos KEF.

 

 

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person. Kunskapstest är öppen för medlemmar och icke medlemmar, men kräver tidigare deltagande på kursen Mervärdeskatt och momsersättning fördjupning.

Kunskapstest består av fritext- och flervalsfrågor. För att få godkänt så krävs cirka 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

Kurslitteratur

För detta kunskapstest finns följande kurslitteratur:

Titel: Momshandboken

Författare: Christina Grape & Jan B. Svensson

ISBN: 978-91-7251-149-1

Anm: Läs hela boken

 

Praktiska frågor

Kunskapstestet görs på hemmaplan med hjälp av programvaran Digiexam.

Innan kunskapstestet ska ske första gången måste en programvara för studenter laddas från Digiexam.se och installeras. Detta bör göras cirka 14 dagar innan första kunskapstest görs. Inga administratörsrättigheter ska normalt behövas på datorn. Är du medlem så kommer ditt medlemsnummer hos KEF även vara din studentkod. I samband med bekräftelse skickas ut kommer du att även se ditt medlemsnummer eller alternativ kod om du inte är medlem.

I god tid innan kommer ett testprov skickas ut för att kontrollera att allt fungerar. Görs inte testprovet vid första tillfället, så friskriver sig KEF för eventuella tekniska fel vid kunskapstestet.

 

Information

Sista anmälningsdag
29 nov, 2021
Pris

 

Paket bas

Enskild/omtest
Medlem

3000:-

500:-
Icke medlem 6000:-

1000:-

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram