Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser – 23 oktoberkl. 15.00

Datum/Tid
Datum: 23 okt, 2020
Tid: 15:00 - 16:00


Motsvarar kursen “Grundkurs kommunal redovisning” hos KEF

 

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser (pdf)

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest på basnivån är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest. Basnivån kräver inte deltagande på kurser, förutom Etik för ekonomer. När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom basnivån för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstest på basnivån består av multipel choicefrågor där ett eller flera svar kan vara rätt.  I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

Kurslitteratur

För denna kunskapstillfället finns följande kurslitteratur:
Författare för samtlig litteratur: Rådet för kommunal redovisning

 • Titel: Kommunal bokförings- och redovisningslag, Författare: Eriksson, Haglund och Tagesson,
 • Titel: RKR R1 Bokföring och arkivering
 • Titel: RKR R2 Intäkter
 • Titel: RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar
 • Titel: RKR R4 Materiella anläggningstillgångar
 • Titel: RKR R5 Leasing
 • Titel: RKR R6 Nedskrivningar
 • Titel: RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser
 • Titel: Redovisning av kommunal markexploatering. En praktisk vägledning.
  Författare: Rådet för kommunal redovisning, läs avsnitt 4.

 

 

Praktiska upplysningar

Kunskapstest görs på hemmaplan med hjälp av programvaran Digiexam.

Innan kunskapstestet ska ske första gången måste en programvara för studenter laddas från Digiexam.se och installeras. Detta bör göras cirka 14 dagar innan första kunskapstest görs. Inga administratörsrättigheter ska normalt behövas på datorn. Är du medlem så kommer ditt medlemsnummer hos KEF även vara din studentkod. I samband med bekräftelse skickas ut kommer du att även se ditt medlemsnummer eller alternativ kod om du inte är medlem.

I god tid innan kommer ett testprov skickas ut för att kontrollera att allt fungerar. Görs inte testprovet vid första tillfället, så friskriver sig KEF för eventuella tekniska fel vid kunskapstest.

Pris

Kunskapstest Bas – 3000 kr (ej medlem 6000 kr)
Tester för alla de åtta kurserna i basnivån ingår.

Kunskapstest Premium – 2000 kr (ej medlem 4000 kr)
Medlem som går fem kurser eller mer i KEF’s regi på basnivå

Enskilt kunskapstest/omtenta– 500 kr (ej medlem 1000 kr)

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

 

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

5 okt, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser – 23 oktober kl. 15.00

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.