Kunskapstest: Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser - 15 december kl. 13.30

Datum & Tid

Datum: 15 dec, 2021 Tid: 13:30 - 14:30

Motsvarar kursen "Grundkurs kommunal redovisning" hos KEF

 

 

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person. Kunskapstest på Grundläggande kunskapsnivå är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest.

Grundläggande kunskapsnivå kräver inte deltagande på kurser, förutom Etik för ekonomer. När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom Grundläggande kunskapsnivå för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstest på den grundläggande nivån består av multipel choicefrågor där ett eller flera svar kan vara rätt. I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet. Frågor och svar kommer inte att sändas ut, utan bara poäng per respektive fråga.

 

Kurslitteratur

För denna kunskapstillfället finns följande kurslitteratur:

Författare för samtlig litteratur: Rådet för kommunal redovisning

Titel: 

  • RKR R1 Bokföring och arkivering 
  • RKR R2 Intäkter
  • RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar 
  • RKR R4 Materiella anläggningstillgångar
  • RKR R5 Leasing
  • RKR R6 Nedskrivningar
  • RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser

 

Praktiska upplysningar

Kunskapstest görs på hemmaplan med hjälp av programvaran Digiexam.

Innan kunskapstestet ska ske första gången måste en programvara för studenter laddas från Digiexam.se och installeras. Detta bör göras cirka 14 dagar innan första kunskapstest görs. Inga administratörsrättigheter ska normalt behövas på datorn. Är du medlem så kommer ditt medlemsnummer hos KEF även vara din studentkod. I samband med bekräftelse skickas ut kommer du att även se ditt medlemsnummer eller alternativ kod om du inte är medlem.

I god tid innan kommer ett testprov skickas ut för att kontrollera att allt fungerar. Görs inte testprovet vid första tillfället, så friskriver sig KEF för eventuella tekniska fel vid kunskapstest.

Information

Sista anmälningsdag
29 nov, 2021
Pris
   Paket bas Enskild/omtest
Medlem 3000:- 500:-
Icke medlem 6000:- 1000:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram