Landstingsseminarium

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Landstingsseminarium 

Datum & Tid

Datum: 21 mar, 2017 - 22 mar, 2017 Tid: 10:00 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

Talare och program

Mats Siljehult, VD och Verksamhetschef för Wetterhälsan, verksamma i Region Jönköpings län berättar om samarbetet med ”Min Doktor” som syftar till att bereda invånare i Sverige i allmänhet, samt invånare i Region Jönköpings län i synnerhet, tillgång till offentligt finansierad vård, ”när och var det passar dig”, utan att vänta i telefonkö eller väntrum.

Roland Svensson, KEF om framtidens ekonomroll – vad kan vi förvänta oss? Om KEF:s studie av framtidens ekonomroll. Roland Svensson har mångårig erfarenhet av framtidsfrågor och är delansvarig för projektet inom KEF.

Sara Persson, Region Skåne tar upp hur man kan skapa ett modernt Shared service center i offentlig miljöutmaningar och gjorda erfarenheter i Region Skåne. Under 2016 har Region Skåne bland annat kortat ner bokslutsprocessen från 7 till 3 dagar och tagit de första stegen med att robotisera administration. Hur har det fungerat?

Helena Sjöholm, certifierad coach, KEF om Coachande förhållningssätt för ekonomer - kan det vánå´t? En del av utvecklingen av ekonomrollen visar på en förflyttning från den kamerala rollen till den mer coachande rollen. Men vad innebär det egentligen att som ekonom att inta ett mer coachande förhållningssätt, hur gör man och vem har något att vinna på det?

Madeleine Holm, SKL, om aktuella frågeställningar för landsting och regioner med fokus på ekonomiska förutsättningar.

Mats Brommels, professor vid Karolinska institutet, utmanar oss i tankar kring dagens och morgondagens styrning av hälso- och sjukvård med fokus på resursfördelning och ersättningsmodeller.

Shirin Ahlbäck Öberg, forskare Uppsala universitet, om NPM i svenska regioner/landsting och behovet av ny styrning? Shirin ger oss bakgrunden och politiken bakom de styrmodeller som generellt vunnit mark de senaste 25 åren, och på vilket sätt dessa idéer utmanar andra grundläggande idéer i offentlig verksamhet.

Ola Eriksson, kanslichef, KEF om nya redovisningsregler och landstingens finansiella mål. Vad innebär förslaget på ny lag för Kommunal bokföring och redovisning för landstingssektorn? Hur kan man förvänta sig att de finansiella målen påverkas? Ola har medverkat som expert i översynen av lag om kommunal redovisning. Kommunalekonomers förening har också gjort praxisstudier av riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
21 feb, 2017
Pris

Medlem: 5 950 kr
Icke-medlem: 6 650 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram