Långsiktig ekonomisk planering

Datum/Tid
Datum: 9 apr, 2018
Tid: 10:00 - 16:15

Ort
Scandic Sjöfartshotellet


Varför behövs en långsiktig ekonomisk planering som sträcker sig längre än budgetåren?
Den demografiska utvecklingen leder till en ökad andel äldre och en ökad försörjningskvot som kommer att leda till ökade kostnader, effektiviseringar och/eller minskad ambitionsnivå – allt fler ska försörjas av färre! På detta seminarium går vi därför in på hur man kan arbeta rent praktiskt med den långsiktiga ekonomiska planeringen. Vi kommer att få ta del av chefsekonomen på SKL, Annika Wallenskog, och vilka tankar hon har om den kommunala ekonomins utveckling de närmsta åren. Därutöver kommer en expert från PwC samt Göteborgs stad som arbetar med långsiktig ekonomisk planering att delta. Varmt välkomna till ett spännande seminarium!

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Föreläsare är Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL samt direktör på Avdelningen för Ekonomi och Styrning. Henrik Berggren har lång erfarenhet av kommunernas och landstingens ekonomiska utmaningar. Henrik har tidigare arbetat på Sveriges Kommuner och Landsting där han bland annat deltog i arbetet med långtidsprognoser för kommunsektorn. Erfarenheterna från det övergripande arbetet har Henrik använt i arbetet med budget och kalkylering som anställd i flera kommuner i Stockholms län. Idag arbetar Henrik på PwC och har där lett arbetet med att utveckla en modell för hur man kan lyfta ned de övergripande frågorna om bl.a. försörjningskvot och finansiering till det lokala planet. Göteborgs stad kommer också att delta med två representanter och berätta om hur de arbetar med den långsiktiga ekonomiska planeringen.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till ekonomichefer, budgetchefer eller ekonomer/controllers som arbetar med styrning och budget på central nivå, förvaltningsnivå eller på enhets och/eller på kliniknivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (chefer, politiker eller andra personer som arbetar med eller vill lära sig mer om ekonomisk planering) till utbildningen.

Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 700 kr

Boka före den 8 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

8 mar, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Långsiktig ekonomisk planering

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png