Lär dig prata pris med banken!

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 23 maj, 2018 Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Postmuseet

Välkommen till ett seminarium som ger dig kunskap i hur det nya MiFID II-regelverket pressar bankerna till transparent prissättning.

Under 2018 trädde ett nytt regelverk för banker i kraft kallad MiFID II. Svagt investerarskydd och en risk för minskat förtroende ligger till grund för den omfattande regleringen som pressar europeiska banker. Regelverket har krav på pristransparens när det gäller finansiella instrument så som swappar, optioner och terminer.

Informationen kring prissättningen av din transaktion har därmed ökat, vilket sätter dig i en starkare förhandlingsposition idag än tidigare. Historiskt sett har prissättningen av finansiella instrument upplevts som en djungel, något för de insatta. Men detta vill MiFID regelverket ändra på. Se till att du vet hur du drar nytta av det på bästa sätt. Under detta seminariet hjälper vi dig att ställa rätt frågor för att få all information du har rätt till avseende pris och kostnader. Vi ger praktisk information kring hur du genomför en effektiv upphandling, så att du känner dig trygg med att du får rätt pris.

Seminariet är upplagt så att vi under förmiddagen har en teoretisk genomgång av;

  • Finansmarknadens transformation
  • Din finanspolicy är inte längre ett internt dokument
  • Vad är kapitalkostnaden i en swap?
  • Skaffa informationsövertag genom att ställa rätt frågor

Eftermiddagen är mera praktiskt orienterade med genomgång av prisförfrågningar kopplade till swapavtal och finansiering. Dagen avslutar vi med en workshop.

Seminariet är planerat i samarbete med Johanna Sanderi. Johanna har tidigare varit föreläsare på KEF-seminarier och har erfarenhet som ränteriskrådgivare på Nordea. I dokumentet "Vad betalar du i kreditmarginal på dina swappar" kan du läsa lite om ämnet innan du kommer till seminariet. I dokumentet får du även ta del av kommentarer i ämnet från en portföljförvaltare på ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag. Ladda ner dokument.

Målgrupp för seminariet

Detta seminariet riktar sig till kommuner och kommunala bolag som vill lära sig mer om finansiell prisupphandling. Du får med dig metoder och verktyg som gör att du kan känna dig trygg med att du vet vad du betalar för.

Information

Sista anmälningsdag
15 maj, 2018
Pris

Medlem: 4 800 kr
Icke-medlem: 5 800  kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram