Leasing

Form: KEF
Mer information: Leasing 

Datum & Tid

Datum: 25 feb, 2022 Tid: 08:30 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. Välfärdssektorns omfattande investeringsvolymer innebär att sektorns låneskuld växer. Ett alternativ till att själv investera kan vara att leasa den aktuella tillgången. Genom denna utbildning ökar din förståelse och kännedom gällande leasingavtalens innehåll och dess konsekvenser.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Leasing (pdf)

Leasing ingår som del tre av fem i KEF:s utbildningsprogram inom det finansiella området Finansprogrammet Strategisk finansiering och medelsförvaltning. Inom finansprogrammet görs en genomgång av de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning. 

Finansprogrammets avsnitt om leasing arrangeras i samarbete med Leaseright som är en oberoende aktör med en stor andel av sina kunder i offentlig sektor. Leaserights stöd till sektorn skapar stora besparingar genom effektiv hantering av leasing- och hyresavtal. 

Det finns även möjlighet att anmäla till hela utbildningsprogrammet som sammantaget består av fem utbildningstillfällen med start 2021-12-09. Tidigare avsnitt i programmet går att ta del av i efterhand via KEF:s e-kursportal.

 

Det här lär du dig: 

  • Vad är leasing? 
  • Begrepp som återfinns specifikt inom leasing 
  • Skillnaden mellan finansiell och operationell leasing 
  • Räkna på leasing 
  • Upphandlingsmetodik m.m. 

Är du mest intresserad av kunskap om redovisningsfrågor när det gäller leasing så är detta inte en dag för dig - sök då istället på kef.se efter vår kurs om ”Redovisning av leasing”. 

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar för eller handlägger finansiella frågor i en kommun eller region. 

 

Föreläsare 

Claes Brander är CEO och ägare av Leaseright och har arbetat med leasingfrågor i privat och offentlig sektor under ca 30 år. 

Tommy Eriksson är senior konsult på Leaseright med kundansvar för ett flertal kommuner och regioner. 

Information

Sista anmälningsdag
18 feb, 2022
Pris

Medlem: 2 500 kr
Icke-medlem: 2 700 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram