Leda och arbeta i projekt

Laddar Karta...

Datum/Tid
Datum: 13 Nov, 2017 - 14 Nov, 2017
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Scandic Sjöfartshotellet


I kursen Leda och arbeta i projekt ger vi dig kunskaper i tekniker och metoder som krävs då du leder eller deltar i olika projekt. Kunskaper som skapar förutsättningar för att gruppen ska nå målet tillsammans med kraft och precision.

Vi går igenom verktyg och modeller för bland annat målformulering, resurs, tidsuppskattning, förändringshantering och riskanalyser. Vi arbetar med praktikfall från din situation och tar oss igenom ett projekt från start till mål där du lär dig vad som ska göras i ett projekts olika faser.

Kursmål

Efter kursen har du fått ökad kunskap för projekt som arbetsform och du är bekant med projektmodeller. Du har ökat din kompetens om mål och målformulering, projektplanering, intressentanalys och riskhantering. Du har ökat din kunskap inom bl.a. kommunikation och motivation.

Ur innehållet

 • Effektmål, projektmål samt resultatmål.
 • Skapa relevanta och mätbara mål.
 • Projektarbete – faser, beslutspunkter och milstolpar.
 • Vikten av bedömning av projektets omfattning och hur kan man göra?
 • Hantera och hämta in krav.
 • Projektorganisationen – roller och ansvar.
 • Styr-, referens- och projektgrupp samt andra funktioner.
 • Viktiga verktyg för planering och resurs- och tidsuppskattning.
 • Grunder i kommunikation.
 • Intressentanalys och kommunikationsplaner.
 • Riskanalys och riskhantering.
 • Grundläggande ledarskap-motivation, coachande förhållningssätt och feedback.
 • Framgångsfaktorer för lyckad leverans och avslut.
 • Uppföljning och rapportering.
 • Exempel på vanliga misstag
 • Avsluta projektet och säkra lärdomar.

Teorigenomgångar kommer att varvas med praktisk träning. Vi kommer att öva i verklighetsnära situationer så att deltagarnas praktiska färdigheter utvecklas. Dokumentationen hjälper du själv till att anpassa under kursen, med hjälp av anteckningsbok och minneskort.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig ekonomer men även andra inom organisationen som på något sätt arbetar med och/eller har ett intresse att arbeta med verksamhetsutveckling.

Kursledare

Jesper Olsson, utbildar inom projektledning för Mindset. Jesper är en senior projektledare, med PMP-certifiering, har 16 års projekterfarenhet både nationellt som internationellt och är en erkänt duktig utbildare.

Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening. Certifierad processutvecklare. Certifierad kommunal revisor. Göran har lång erfarenhet av att arbeta i projekt som projektledare och som projektmedarbetare. Han genomfört revisioner av hur olika projekt genomförts.

Pris

Medlem: 7 750 kr
Icke-medlem: 8 450 kr

Boka före den 30 juni och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

2 Okt, 2017

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Leda och arbeta i projekt

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png