Ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 med Nacka kommun

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 15 mar, 2018
Tid: 10:00 - 11:00


Inspireras av hur Nacka kommun arbetar med ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 i Stratsys. Modellen är utformad för att möta kommunens efterfrågan och förordningens krav. Webinaret kommer att hållas tillsammans med Lina Blombergsson, Biträdande social- och äldredirektör i Nacka kommun. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator.

Planera – Plan it
– Kartlägg processer och koppla aktuell rutin/riktlinje
– Prioritera och delegera

Genomför – Do it
– Genomför riskanalyser
– Genomför egenkontroller och åtgärder
– Översikt över verksamhetens avvikelser
– Löpande avrapportering
– Påminnelser via startsida och mail

Följ upp och analysera – Review it
– Följ historik och kommentarer från underliggande enheter
– Analysera verksamheten
– Ta ut färdiga patientsäkerhets/kvalitetsberättelser

Pris

Kostnadsfritt

Arrangör

Stratsys

Sista anmälningsdag

15 mar, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Webbinarier Stratsys

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png