Levandegör och operationalisera era processer i 2c8

Kursform: Stratsys
Mer information om kursen: Webbinarier Stratsys 

Datum & Tid

Datum: 22 nov, 2017 Tid: 10:00 - 10:45

Skapa en brygga mellan era processer i 2c8 och det operativa arbetet i Stratsys med hjälp av integrerad processhantering. Från de grafiska modellerna kan man enkelt navigera till Stratsys där egenkontroller, riskanalyser och åtgärder hanteras.
Med kopplingen mellan Stratsys och 2c8 får man det bästa av de två systemen. 2c8 Modeling Tools enkla verktyg för processbeskrivningar och Stratsys kraftfulla planering och uppföljningsverktyg. Tillsammans har vi skapat en sömlöst integrerad lösning så att slutanvändaren upplever det som ett system – Ett ledningssystem. Under webinaret kommer vi att exemplifiera detta genom att visa två verkliga kundscenarion, kopplat till ledningsystemet för SOSFS 2011:9 och ISO 9001.

Webinaret är kostnadsfritt och du deltar enkelt via din egen dator. Självklart har du möjlighet att under webinaret ställa frågor till presentatören.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
22 nov, 2017
Anmälan
Pris

Kostnadsfritt.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram