Målstyrning i praktiken

Form: KEF
Mer information: Målstyrning i praktiken 

Datum & Tid

Datum: 22 apr, 2022 Tid: 09:30 - 16:15

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

På denna fullspäckade kurs tar vi er igenom de komponenter som bör vara med i en fungerande målstyrningsprocess.

 

Kursinnehåll

Program - Målstyrning i praktiken (pdf) 

Målstyrning i kommuner och regioner blir alltmer komplicerat. Som en viktig del av målstyrningen ska det finnas mål för god ekonomisk hushållning, både finansiella och verksamhetsmässiga. Därutöver kan det finnas mål på olika nivåer; fullmäktigemål nämndmål och förvaltningsmål. Det är dock inte alltid som kommunerna/landstingen går i mål med sina mål oavsett vilka de är. Vad beror detta på och vad kan vi göra för att få målen att leda verksamheten i rätt riktning? Vilka processer leder oss i ”rätt” riktning? Mäter vi verkligen det vi vill mäta och som ger den kvalitet vi vill uppnå? Detta och mycket mer tas upp under denna intressanta processinriktade kursdag!

 

Du lär dig bl a följande:

  • Vad är styrning och vad är ett mål?
  • Måste mål vara tydliga?
  • Vad utmärker framgångsrika styrsystem?
  • Styrkultur – vad innebär det?
  • Vad vill vi och hur får vi målen att bli styrande?
  • Historik – nuläge – framtid
  • Vad säger forskningen om målstyrning?
  • Kvalitetssäkring av organisationens mål
  • Praktiska övningsuppgifter

Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning, uppföljning eller utvärdering av mål på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, förskolechef, administratör, mellanchef, politiker eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om mål och målstyrning) till utbildningen.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson och Hans Pettersson, Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet.

Information

Sista anmälningsdag
15 apr, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 22 februari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram