Målstyrning i praktiken

Datum/Tid
Datum: 8 okt, 2020
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Målstyrning i kommuner och landsting/regioner blir alltmer komplicerat. Som en viktig del av målstyrningen ska det finnas mål för god ekonomisk hushållning, både finansiella och verksamhetsmässiga. Därutöver kan det finnas mål på olika nivåer; fullmäktigemål nämndmål och förvaltningsmål. Det är dock inte alltid som kommunerna/landstingen går i mål med sina mål oavsett vilka de är. Vad beror detta på och vad kan vi göra för att få målen att leda verksamheten i rätt riktning? Vilka processer leder oss i ”rätt” riktning? Mäter vi verkligen det vi vill mäta och som ger den kvalitet vi vill uppnå? Detta och mycket mer tas upp under denna intressanta processinriktade kursdag!

 

Program – Målstyrning i praktiken (pdf) 

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Vad är styrning och vad är ett mål?
  • Måste mål vara tydliga?
  • Vad utmärker framgångsrika styrsystem?
  • Styrkultur – vad innebär det?
  • Vad vill vi och hur får vi målen att bli styrande?
  • Historik – nuläge – framtid
  • Vad säger forskningen om målstyrning?
  • Kvalitetssäkring av organisationens mål
  • Praktiska övningsuppgifter

Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

 

Föreläsare

Kursledare är Hans Pettersson, Kommunalekonomernas förening och Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning, uppföljning eller utvärdering av mål på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, förskolechef, administratör, mellanchef, politiker eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om mål och målstyrning) till utbildningen.

Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 7 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

1 okt, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Målstyrning i praktiken

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.