Målstyrningens problematik

Form: KEF
Mer information: Målstyrningens problematik 

Datum & Tid

Datum: 20 sep, 2021 Tid: 08:30 - 10:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

I dessa tider när de flesta arbetar hemifrån erbjuder KEF olika alternativa utbildningar, bland annat kortare föredrag i olika ämnen. Ett av föredragen i denna serie är om målstyrningens problematik. Varför fungerar inte målstyrningen som det är tänkt? Har vi fel mål eller är det nåt annat som gör systemet dysfunktionellt? Den här digitala introduktionskursen tar upp grunderna kring vad som kan vara problematiskt avseende målstyrning.

 

Innehåll

Program – Målstyrningens problematik (pdf)

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Utgångspunkter för målstyrningen
  • Hur tolkar vi uppnådda mål?
  • Vad bör väl genomtänkta mål innehålla?
  • Hur ökar vi värdeskapandet i målstyrningsprocessen?

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och författare i ämnet under 25 års tid. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet styrning samt utbildat mer än 90 kommuner och regioner i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för målstyrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

 

Information

Sista anmälningsdag
3 sep, 2021
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram