Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt bidrag till infrastruktur

Datum & Tid

Datum: 4 okt, 2022 Tid: 08:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Lär dig grunderna i redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt bidrag till infrastruktur. Det är viktigt att redan vid kalkylering och budgetering vet hur slutresultatet i redovisningen blir. Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om materiella samt immateriella anläggningstillgångar styr mycket av investeringarna i en kommun eller region.

 

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha mer kunskaper när det gäller investeringar i materiella samt immateriella tillgångar och bidrag till infrastruktur. Kursen är anpassad efter fördjupningsnivån i ”Av KEF certifieras kommunalekonom”. Kunskaperna som kursen ger går sedan att verifiera via särskilda kunskapstest, som ingår i kursavgiften. 

 

Innehåll 

Innehåll – Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt bidrag till infrastruktur (pdf)

Vi börjar med att gå igenom materiella anläggningstillgångar. Vad är en materiell anläggningstillgång och vad ska tas som kostnad. Vi går igenom Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om materiella och immateriella anläggningstillgångar. Utöver detta kommer nedskrivning och leasing beröras. De särskilda reglerna för att lämna bidrag till infrastruktur kommer också att gås igenom. 

Genom att deltagit på utbildningen så är kunskapstestet som erbjuds för denna kurs gratis. Anmälan måste dock göras på KEFs hemsida. Välj alternativ att du deltagit på kursen, vid anmälan till kunskapstest.

 

Du lär dig följande: 

  • Generella begrepp inom investeringsverksamheten 
  • Avskrivningar 
  • När är det en investering en anläggningstillgång och när är det en direkt kostnad 
  • När görs nedskrivningar och utrangeringar 
  • Skillnaden i bedömning av vad som är materiell och immateriell tillgång 
  • Spelar finansieringen av en materiell anläggningstillgång någon roll? Köp eller leasing. 
  • Vad händer om kommunen skickar pengar till staten för att göra investeringar 

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är du som sysslar med redovisning eller budgetering centralt i kommunen. Du kan också vara controller eller ekonom som berörs av investeringar i anläggningstillgångar eller bidrag till statlig infrastruktur.

 

Föreläsare 

Göran Andersson är utbildningsledare inom KEF. Han har mer än 25 års erfarenhet av kommunala verksamhet. Göran har långa erfarenhet som ledare på inom olika nivåer i en kommun såsom ekonomichef samt förvaltningschef inom samhällsbyggnad och är certifierad coach. 

Information

Sista anmälningsdag
27 sep, 2022
Pris

Medlem: 4 400 kr
Icke-medlem: 5 400 kr

Boka senast 4 augusti och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram