Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt bidrag till infrastruktur

Datum & Tid

Datum: 5 okt, 2021 Tid: 09:00 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Lär dig grunderna i redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt bidrag till infrastruktur. Det är viktigt att redan vid kalkylering och budgetering vet hur slutresultatet i redovisningen blir. Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om materiella samt immateriella anläggningstillgångar styr mycket av investeringarna i en kommun eller region.

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha mer kunskaper när det gäller investeringar i materiella samt immateriella tillgångar och bidrag till infrastruktur. Kursen är anpassad efter fördjupningsnivån i ”Av KEF certifierad kommunalekonom”. Kunskaperna som kursen ger, går sedan att verifiera via särskilda kunskapstest.

 

Kursinnehåll

Innehåll – Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt bidrag till infrastruktur (pdf)

Vi börjar med att gå igenom materiella anläggningstillgångar. Vad är en materiell anläggningstillgång och vad ska tas som kostnad. Vi går igenom Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om materiella och immateriella anläggningstillgångar. Utöver detta kommer nedskrivning och leasing beröras. De särskilda reglerna för att lämna bidrag till infrastruktur kommer också att gås igenom.

Genom att deltagit på utbildningen så är nästa kunskapstest som erbjuds för denna kurs gratis. Anmälan måste dock göras på KEFs hemsida. Välj alternativ att du deltagit på kursen, vid anmälan till kunskapstest.

 

Du lär dig följande:

  • Generella begrepp inom investeringsverksamheten
  • Komponentavskrivningar
  • När är det en investering en anläggningstillgång och när är det en direkt kostnad
  • När och hur görs nedskrivningar och utrangeringar
  • Skillnaden i bedömning av vad som är materiell och immateriell tillgång
  • Spelar finansieringen av en materiell anläggningstillgång någon roll? Köp eller leasing.
  • Vad händer om kommunen skickar pengar till staten för att göra investeringar

 

Extra: Workshop med erfarenhetsutbyte sker kl. 16.00-16.30 där deltagarna delas in i grupper för att utbyta erfarenheter. Ingår ej i certiferingsprogrammet.

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är du som sysslar med redovisning eller budgetering centralt i kommunen. Du kan också vara controller eller ekonom som berörs av investeringar i anläggningstillgångar eller bidrag till statlig infrastruktur

 

Föreläsare

Göran Andersson är utbildningsledare inom KEF. Han har mer än 25 års erfarenhet av kommunala verksamhet. Göran har långa erfarenhet som ledare på inom olika nivåer i en kommun såsom ekonomichef samt förvaltningschef inom samhällsbyggnad och är utbildad.

 

Information

Sista anmälningsdag
27 sep, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 5 augusti och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram