Medelsförvaltning i kommuner och regioner

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 6 maj, 2021 Tid: 08:30 - 12:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. När det gäller medelsförvaltningen inom kommunal sektor finns det behov av en tydlig struktur och organisation som hanterar de risker som finns. Kommuner och regioner förväntas också ta särskild hänsyn och visa ansvarsfullhet i sina placeringar.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Medelsförvaltning i kommuner och regioner (pdf)

Medelsförvaltning i kommuner och regioner ingår som den sista delen av fem i KEF:s utbildningsprogram inom det finansiella området Finansprogrammet – Strategisk finansiering och medelsförvaltning. Inom finansprogrammet görs en genomgång av de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning.

Finansprogrammets avsnitt om medelsförvaltning i kommuner och regioner arrangeras i samarbete med Söderberg & Partners.

 

Det här lär du dig:

  • Vad är betryggande säkerhet?
  • Vad är god avkastning?
  • Syfte, mål och val av förvaltningsstrategi
  • Val av tillgångsslag och finansiella instrument
  • Vem gör vad: egen regi, portföljförvaltning, rådgivning etc?
  • Hållbar medelsförvaltning
  • Mäta, utvärdera och rapportera

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar för eller handlägger finansiella frågor, eller pensionsfrågor, i en kommun eller region.

 

Föreläsare

Samtliga föreläsare är medarbetare på Söderberg & Partners.

Thomas Wigren är ansvarig för den finansiella rådgivningen till institutioner. Thomas har tidigare arbetat som finansiell analytiker på Riksgälden och Stockholms Stad.

Sarah Benzeguir är ansvarig för strategi och riskkontroll i det institutionella rådgivningsteamet.

Lingyi Lu är ansvarig för hållbarhetsanalys på Söderberg & Partners.

Information

Sista anmälningsdag
28 apr, 2021
Pris

Medlem: 2 500 kr
Icke-medlem: 2 700 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram