Miljöstyrning av bygginvesteringar

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 10 sep, 2021 Tid: 09:30 - 16:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF gnomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

På denna kurs får du de verktyg som behövs för en smart och genomtänkt miljöstyrning av bygginvesteringar.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Miljöstyrning av bygginvesteringar (pdf)

Vilka miljömål är rimliga för våra investeringsprojekt och hur säkerställer vi att de ryms inom våra budgetramar?

Enligt Energimyndigheten används en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning till våra bostäder och servicelokaler, typ skolor, sjukhus och kontor. Det är ungefär dubbelt så mycket jämfört med våra transporter. Mot bakgrund av våra övergripande mål om energieffektivisering och minskad CO2-produktion har vi här en stor potential.

Den bästa miljöåtgärden är att minska energibehovet, vilket inte är särskilt svårt vad gäller bygginvesteringar. Tekniken finns till rimliga kostnader, men det gäller att veta hur man gör och att man har koll på byggprocessen.

 • Allmänt om miljöstyrning av byggprojekt
 • Lämpliga miljömål för projektet. Projektidén
 • Hur formuleras miljömål? - övning
 • Vad är miljömålet/miljömålen för projektet?
 • Miljö/kvalitet - Tid - Pris
 • Påverkansmöjligheter – stuprör och hängrännor – projektledarens roll
 • Miljöoptimering - övning
 • Kalkylering
 • Beställaren eller Byggherren – vem har miljöansvaret?
 • Projektorganisation med betoning på miljöstyrning
 • Byggprojektets ledning och dess organisation - Övning
 • Livscykelkostnader, LCC med CO2 analys

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig i första hand till dig som ekonom som arbetar med investeringar på något sätt och/eller är delaktig i projektering- och investeringsprocessen på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå i kommuner och regioner. Du kan med fördel ta med dig din kollega (byggledare, projektledare, projekteringsledare, assistenter i projekterings- eller investeringsskedet eller din mellanchef) till utbildningen.

 

Föreläsare

Kursansvarig är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.

Kursledare är PG Ohlsson, Byggadministration Harald Olsson AB. PG Ohlsson har jobbat med ledning av byggprojekt sedan 1989. PG Ohlsson har sedan 2014 lett ett flertal miljöcertifierade byggprojekt och har därigenom fått en god erfarenhet av att styra kostsamma investeringsprojekt mot tufft satta miljömål, utan att ge avkall på projektbudgeten.

Vid sidan av sitt ordinarie jobb har han haft kommunala förtroendeuppdrag som ordförande i Lunds kommuns revision under perioden 1995 tom 2010. Sedan 2011 har han varit ledamot av servicenämnden, tillika vice ordförande sedan 2015 tom 2017, med ansvar för bl. a. kommunens fastigheter. Fr.o.m. 2018 är han ledamot i miljönämnden.

Information

Sista anmälningsdag
27 aug, 2021
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 30 juni och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram