Moms för ekonomer i kommuner och regioner, fördjupningskurs

Datum & Tid

Datum: 19 nov, 2020 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

På denna fördjupningskurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen. Vilka varor och tjänster är skattepliktiga respektive undantagna från skatteplikt, vilka avdragsförbud finns för ingående skatt och i vilken omfattning omfattas kommuner av faktureringsskyldigheten. Vi lägger särskilt fokus på fastigheter, sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning som alla är verksamhetsområden som är undantagna från skatteplikt och svarar för huvuddelen av kommunernas verksamhet.

Kursen ingår i den fördjupade delen av programmet för att bli certifierad kommunalekonom

 

 

Program - Moms för ekonomer i kommuner och region, fördjupningskurs, pdf


För verksamhet som är undantagen från skatteplikt får kommunen ersättning för ingående skatt från kommunkontosystemet för "dold" moms kommunen måste ersätta entreprenörer för vid upphandling eller bidrag till verksamhet som de bedriver inom områdena sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Vidare måste kommunen återbetala investeringsmoms genom jämkning i kommunkontosystemet vid bl.a försäljning av fastigheter. Kommunens möjlighet att få ersättning och skyldighet att jämka moms i kommunkontosystemet gås noggrant igenom liksom vad effekterna kan bli för kommunen om den pågående utredningen som ser över kommunkontosystemet föreslår sänkta ersättningsnivåer.

Vi kommer också att diskutera några praktiska situationer vid omstrukturering av kommunal verksamhet där momshanteringen har stor betydelse för kommunens kostnader t.ex i samband med försäljning av fastigheter, bolagisering av verksamheter, exploateringsverksamhet, uppförande av idrottsanläggningar och dylikt. Genomgången är tänkt att vara deltagarstyrd.

Under seminariet redovisar vi också nyheter, rättsfall och ställningstaganden från Skatteverket.

 

Föreläsare

Kursledare är Christina Grape som har lång erfarenhet från kvalificerad skatterådgivning åt kommuner och dess bolag och arbetar på PwC som skatterådgivare åt offentlig sektor. Kursansvarig är Roland Svensson, KEF.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, ekonomer, controllers och assistenter som kommer i kontakt med momsfrågor som beslutsfattare eller handläggare i kommunen.

Information

Sista anmälningsdag
12 nov, 2019
Pris

Medlem: 4 200 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast den 18 september och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram