Moms, förmåner och representation

Laddar Karta...

Datum/Tid
Datum: 7 Nov, 2017
Tid: 09:00 - 12:30

Ort
Scandic Sjöfartshotellet


Vi har nöjet att inbjuda till en informationsdag för kommuner och landsting/regioner tillsammans med Skatteverket i Jönköping, som ansvar för mervärdesskatten för kommuner och landsting.

Syftet är att ge kunskap om hur kommuner, landsting samt kommunal- och samordningsförbund ska hantera momsfrågor, förmåner och representation. Vi lägger fokus på hanteringen av den ersättning för moms som kommuner m.fl. har rätt till enligt LEMK (lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting m.fl.) och går igenom exempel samt frågor och svar. Vi pratar om vad som gäller förmånsbeskattning i allmänhet och tittar närmare på några vanliga förmåner, exempelvis arbetskläder, kost, bil, parkering och arbetsredskap. Vi går även igenom vad ni ska tänka på vid intern och extern representation. Du som deltar i informationsdagen bör känna till de grundläggande reglerna i mervärdesskattelagen och LEMK.

Programpunkter

  • Momspliktig/momsfri verksamhet.
  • Momsersättning för ingående moms. samt schablonberäknad momsersättning.
  • Förmåner och representation.
  • Exempel (både teoretiska exempel och faktiska frågor som vi har besvarat).
  • Eventuella nyheter inom dessa områden.

Pris

Medlem: 1 250 kr
Icke-medlem: 1 550 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

9 Okt, 2017

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Moms, förmåner och representation för kommuner och landsting

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png