Ny ekonom i kommunen

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Ny ekonom 

Datum & Tid

Datum: 18 apr, 2018 - 20 apr, 2018 Tid: 10:00 - 16:30

Plats: Scandic Grand Central

En utbildning för dig som är ny ekonom i kommunen och som vill öka dina kunskaper om det som är unikt med att jobba i kommunal sektor.

 Hur goda kunskaper har du om de allmänna rättsregler som reglerar den verksamhet du arbetar inom? Vad bör du känna till om reglerna i framför allt kommunallagen men även förvaltningslag, tryckfrihetsförordning, arkivlag, offentlighets- och sekretesslag, personuppgiftslag med flera?

Som ekonom kanske du deltar i utredningar som rör förändringar av den kommunala verksamheten, fungerar som handläggare i enskilda ärenden eller är ansvarig för en mängd administrativa rutiner som rör uppföljning, utvärdering och kontroll av verksamhet eller ekonomi. Erfarenheterna visar att om du ska fungera effektivt som utredare, handläggare eller rutinansvarig krävs det att du kontinuerligt uppdaterar dina kunskaper om de gemensamma rättsreglerna. Mot denna bakgrund har kursens program utarbetats.

Innehåll

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och orientering om det som är specifikt med att arbeta i en kommun. Vi kommer att behandla frågeställningar kring associationsrätt, offentligrättsliga regler, kommunal redovisning och ekonomiska frågor.

Under dagarna kommer följande områden att behandlas,

  • Kommunallagens ekonomikapitel.
  • Kommunens intäkter och kostnader.
  • Kommunal redovisning.
  • Etik i ekonomrollen.
  • Den kommunala organisationen; Vem beslutar om vad – fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna eller tjänstemännen? Vad innebär förslaget om Framtidens kommunallag?
  • Kommunerna och konkurrensen; Kommunernas styrning av privata utförare och kommunala bolag, tillsynsmyndigheter och påföljder samt besvärsinstanser.
  • Offentlighetsprincipen; allmänna handlingar, yttrandefrihet, meddelarfrihet, sekretess, tystnadsplikt.

Under kursen lämnas också utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte kring era frågeställningar.

Målgrupp

Målgruppen är 
nyanställda ekonomer som läst företagsekonomi men saknar utbildning för det som är specifikt med att jobba i kommunal sektor. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden.

Ladda ner program >>

Kursinformation

Sista anmälningsdag
16 mar, 2018
Anmälan
Pris

Medlem: 10 600 kr
Icke-medlem: 11 900 kr

Boka före den 16 februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram