Ny ekonom i kommun eller region

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 16 maj, 2022 - 18 maj, 2022 Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

På denna intressanta och mycket omtyckta utbildning för dig som är ny ekonom i kommunen eller regionen ökar du dina kunskaper och får lära dig mer om det som är unikt med att jobba i kommunal sektor.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Ny ekonom i kommun eller region (pdf)

Som ekonom kanske du deltar i utredningar som rör förändringar av den kommunala verksamheten, fungerar som handläggare i enskilda ärenden eller är ansvarig för en mängd administrativa rutiner som rör uppföljning, utvärdering och kontroll av verksamhet eller ekonomi. Erfarenheterna visar att om du ska fungera effektivt som utredare, handläggare eller rutinansvarig krävs det att du kontinuerligt uppdaterar dina kunskaper om de gemensamma rättsreglerna. Mot denna bakgrund har kursens program utarbetats.

 

Du lär dig bl a följande:

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och orientering om det som är specifikt med att arbeta i en kommun. Vi kommer att behandla frågeställningar kring associationsrätt, offentligrättsliga regler, kommunal redovisning och ekonomiska frågor. Under dagarna kommer följande områden att behandlas:

  • Kommunallagens ekonomikapitel.
  • Kommunens ekonomistyrning.
  • Kommunal redovisning.
  • Etik i ekonomrollen.
  • Den kommunala organisationen; Vem beslutar om vad – fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna eller tjänstemännen?
  • Kommunerna och konkurrensen; Kommunernas styrning av privata utförare och kommunala bolag, tillsynsmyndigheter och påföljder samt besvärsinstanser.
  • Offentlighetsprincipen; allmänna handlingar, yttrandefrihet, meddelarfrihet, sekretess, tystnadsplikt.

 

Under kursen lämnas också utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte kring era frågeställningar.

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är nyanställda ekonomer som läst företagsekonomi men saknar utbildning för det som är specifikt med att jobba i kommunal sektor. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden. Kursen vänder sig till ekonomer i kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag.

 

Föreläsare

Föreläsare är Roland Svensson, KEF, med mångårig erfarenhet av den kommunala sektorn och författare till 6 böcker inom området.

Förläsare för juridikdelen är Kristine Nilsson Wieslander. Kristine är jurist och specialiserad inom offentlig rätt, offentlig upphandling och immaterialrätt. Hon arbetar som juridisk rådgivare och ombud i rättsprocesser. Framförallt är hon ombud i  överprövningsprocesser av offentliga upphandlingar. Hon är även ombud i immaterialrättsliga tvister. Kristine har en omfattande erfarenhet från domstol, advokatbyrå, region och kommun.

Medverkar gör även Ylva Lindahl Hennel – Advokat och delägare på Agenda advokatbyrå AB. Ombud och rådgivare för kommuner, regioner och privata företag. Specialist inom offentlig rätt, offentlig upphandling, offentlighet och sekretess, processrätt och avtalsrätt.

 

Information

Sista anmälningsdag
10 maj, 2022
Pris

Medlem: 10 900 kr
Icke-medlem: 11 900 kr

Boka senast 16 mars och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram