Ny ekonom i kommunen

Datum/Tid
Datum: 7 maj, 2019 - 9 maj, 2019
Tid: 10:00 - 16:00

Ort
Saturnus Konferens


En utbildning för dig som är ny ekonom i kommunen och som vill öka dina kunskaper om det som är unikt med att jobba i kommunal sektor.

Som ekonom kanske du deltar i utredningar som rör förändringar av den kommunala verksamheten, fungerar som handläggare i enskilda ärenden eller är ansvarig för en mängd administrativa rutiner som rör uppföljning, utvärdering och kontroll av verksamhet eller ekonomi. Erfarenheterna visar att om du ska fungera effektivt som utredare, handläggare eller rutinansvarig krävs det att du kontinuerligt uppdaterar dina kunskaper om de gemensamma rättsreglerna. Mot denna bakgrund har kursens program utarbetats.

 

Innehåll

Kursinbjudan – Ny ekonom i kommunen, pdf

 

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och orientering om det som är specifikt med att arbeta i en kommun. Vi kommer att behandla frågeställningar kring associationsrätt, offentligrättsliga regler, kommunal redovisning och ekonomiska frågor.

Under dagarna kommer följande områden att behandlas,

  • Kommunallagens ekonomikapitel.
  • Kommunens ekonomistyrning.
  • Kommunal redovisning.
  • Etik i ekonomrollen.
  • Den kommunala organisationen; Vem beslutar om vad – fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna eller tjänstemännen?
  • Kommunerna och konkurrensen; Kommunernas styrning av privata utförare och kommunala bolag, tillsynsmyndigheter och påföljder samt besvärsinstanser.
  • Offentlighetsprincipen; allmänna handlingar, yttrandefrihet, meddelarfrihet, sekretess, tystnadsplikt.

Under kursen lämnas också utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte kring era frågeställningar.

 

Målgrupp

Målgruppen är 
nyanställda ekonomer som läst företagsekonomi men saknar utbildning för det som är specifikt med att jobba i kommunal sektor. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden. Kursen vänder sig till ekonomer i kommuner landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag.

 

Pris

Medlem: 10 400 kr
Icke-medlem: 11 400 kr

Boka senast 7 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

5 apr, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Ny ekonom i kommun- och landstingssektorn

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png