Ny hotbild för dagens kommuner - hur reducera säkerhetsrisker och ekonomisk brottslighet i kommunal verksamhet? (PwC)

Form: PwC
Mer information:  

Datum & Tid

Datum: 28 feb, 2019 Tid: 13:00 - 15:00

Plats: PwC, Malmö

Välkommen på kunskaps- och diskussionsseminarium med KEF:s partner PwC

Ekonomisk brottslighet som bedrägerier, cyberintrång, förskingring och korruption blir allt vanligare inom kommunal verksamhet. Vi ser också en växande social oro till följd av exempelvis anlagda skol- och bilbränder samt hot och trakasserier över nätet mot anställda och förtroendevalda. Konsekvenserna på samhällsekonomin, arbetsmiljön och förtroendet hos medborgarna kan bli omfattande.

De nya utmaningarna ställer höga krav på ständig kunskapspåbyggnad i syfte att kunna hantera säkerhetsrisker och förebygga ekonomisk brottslighet. Med proaktiva åtgärder och helhetsperspektiv, istället för enskilda och stötvisa åtgärder när krisen är ett faktum, kommer vi tillsammans en bit på vägen.

För dig som är berörd av dessa utmaningar, ger seminariet konkreta åtgärder för att hantera denna komplexa hotbild. PwC erbjuder ett helhetsperspektiv som möjliggör för kommuner att förebygga respektive upptäcka brott mot verksamheten. Delta i vårt seminarium för att lära dig mer om hur våra innovativa metoder och tekniska lösningar kan göra just din kommun säkrare.

 

Upplägg

Dagen inleds med en kunskapsdel där PwC:s specialistenhet, SRI (Special Research and Insight), berättar om metoder för att identifiera risker och förebygga sårbarheter mot verksamheten. Medarbetarna vid denna enhet har bl a varit verksamma inom Säkerhetspolisen och Militära underrättelsetjänsten och behärskar många språk. Genom avancerad informationsinhämtning från öppna källor hjälper vi våra kunder att reducera risker som förskingring, cyberintrång, penningtvätt, tredje-partsrisk, insiderbrott och påverkansoperationer.

Därefter övergår vi till en diskussionsdel där vi öppnar upp för erfarenhetsutbyte och frågor.

 

Deltagare

Deltagare från PwC: Johan Wiktorin, Mina Nadjafi, Nujin Tasci, Eva Lidmark och Christine Axentjärn.

Information

Sista anmälningsdag
Anmälan
Pris

Avgiftsfritt

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram