Nyfiken på moms? Fördjupningsutbildning för ekonomer

Datum & Tid

Datum: 21 okt, 2021 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

På denna intressanta och mycket omtyckta fördjupningskurs görs en djupare genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll: Nyfiken på moms? Fördjupningsutbildning för ekonomer (pdf)

 

På denna fördjupningskurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen. Vilka varor och tjänster är skattepliktiga respektive undantagna från skatteplikt, vilka avdragsförbud finns för ingående skatt och i vilken omfattning omfattas kommuner av faktureringsskyldigheten. Vi lägger särskilt fokus på fastigheter, sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning som alla är verksamhetsområden som är undantagna från skatteplikt och svarar för huvuddelen av kommunernas verksamhet.

För verksamhet som är undantagen från skatteplikt får kommunen ersättning för ingående skatt från kommunkontosystemet för "dold" moms kommunen måste ersätta entreprenörer för vid upphandling eller bidrag till verksamhet som de bedriver inom områdena sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Vidare måste kommunen återbetala investeringsmoms genom jämkning i kommunkontosystemet vid bl.a försäljning av fastigheter. Kommunens möjlighet att få ersättning och skyldighet att jämka moms i kommunkontosystemet gås noggrant igenom liksom vad effekterna kan bli för kommunen om den pågående utredningen som ser över kommunkontosystemet föreslår sänkta ersättningsnivåer.

Vi kommer också att diskutera några praktiska situationer vid omstrukturering av kommunal verksamhet där momshanteringen har stor betydelse för kommunens kostnader t.ex i samband med försäljning av fastigheter, bolagisering av verksamheter, exploateringsverksamhet, uppförande av idrottsanläggningar och dylikt. Genomgången är tänkt att vara deltagarstyrd. Under seminariet redovisar vi också nyheter, rättsfall och ställningstaganden från Skatteverket.

 

Kursen utgör även en del av det fördjupningsutbud som krävs för att bli certifierad kommunalekonom. Anmälan till kunskapstestet bokas här nedan, intill kursbokningen.

 

Du lär dig bl a följande:

  • Fastighetsmoms och frivillig skattskyldighet
  • EU-moms samt importmoms
  • Jämkning enligt kommunkontolagen vid försäljning eller ändrad användning
  • Bolagisering av momspliktig och icke momspliktig verksamhet
  • Aktuella rättsfall

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till ekonomer, controllers, verksamhetsekonomer, chefer och assistenter som kommer i kontakt med momsfrågor som beslutsfattare eller handläggare i kommuner och regioner. Du som gått grundkursen kommer att ha stor nytta av denna kurs.

 

Föreläsare

Föreläsare är Christina Grape som har lång erfarenhet från kvalificerad skatterådgivning åt kommuner och dess bolag och arbetar på PwC som skatterådgivare åt offentlig sektor. Kursansvarig är Roland Svensson, Kef.

Information

Sista anmälningsdag
7 okt, 2021
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 20 august och få 1 000 kr rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram