Nyheter för räkenskapssammandraget 2019

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 29 okt, 2019 Tid: 09:45 - 16:00

Vi har nöjet att erbjuda alla som känner behov av information kring vad som är nytt inför inlämning av RS 2019. Under dagen presenterar vi hur hela blankettsetet hänger ihop, olika sätt att fördela genom samma kostnader, förifyllda värden, hur andra arbetar med RS samt hur nyckeltal och rapporterade siffror kommer att användas. Vidare kommer vi också att ge information kring effekter i RS av den nya redovisningslagen samt förändringar i Kommun-Bas 2019.

Det pågår en ständig utveckling av kommunernas räkenskapssammandrag. Många användningsområden för data från RS finns, regering och riksdag, politiker lokalt/regionalt, jämförelser mellan olika organisationer mm. Det kanske viktigaste för de som arbetar med att ta fram uppgifterna till RS är att dessa är så korrekta som möjligt och att uppgifterna sänds in i tid, allt för att underlätta jämförelser.

 

Program - Nyheter för räkenskapssammandraget 2019 (pdf)

Ur programmet:

  • Hur arbetar kommunerna med RS; Vi kommer att göra en genomgången av innehåll och samband mellan blankettens olika delar (inklusive flikarna för pedagogisk verksamhet och vård och omsorg). Vi ger tips hur man kan undvika de vanligaste fallgroparna och vad ska man tänka på när man fyller i RS-blanketten. Vidare kommer vi tillsammans även att gå igenom vilka värden som är förifyllda och hur kontrollerna i blanketten kan användas. Under detta pass kommer vi eventuellt att dela upp gruppen i mindre grupper.

 

  • Ny lagstiftning (LKBR); Vi ger en kortfattad beskrivning av vad som är nytt i lagen och som har betydelse för inlämning av RS.

 

  • Kommun-Bas 2019; Vi kommer att göra en genomgång av innehåll dels begreppet konto och vad som är förändrat från tidigare version. Vi kommer även att beskriva begreppet motpart. Kontodelen verksamhet är central i driftredovisningen och vi diskuterar var olika saker ska ligga, SCB’s utförliga beskrivning av koddelen verksamhet tas också upp.

 

Fundera gärna direkt på vilka frågeställningar som är viktiga för dig under denna utbildning. Vi kommer att påminna vid bekräftelsen för att få in dina frågor.

Information

Sista anmälningsdag
30 sep, 2019
Pris

Medlem: 3 600 kr
Icke-medlem: 4 100 kr

Boka senast 11 september och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram