Omvärlden, Corona och kommunen

Datum/Tid
Datum: 28 maj, 2020
Tid: 10:30 - 12:00


Plats: Distansutbildning

 

Corona-krisen sätter sina spå i alla delar av samhället och inte minst påverkas den kommunala och regionala verksamheten väsentligt av pågående kris.

Ett webinar med Jan Sturesson och Roland Svensson som fokuserar på:

 

  1. Behovet av krisanpassad omvärldsanalys – hur skapa bra navigeringsunderlag i Coronatider
  2. Vilka grundscenario är viktiga att arbeta med?
  3. Aktuella frågeställningar att ta om hand nu, fast med lång siktighet i tankarna
  4. Redan tydliga konsekvenser av Coronakrisen – för oss alla – men inte minst kommunen
  5. Hur vänder vi krisen till något positivt mitt i mörkret?

 

Program – Omvärlden, Corona och kommunen (pdf)

 

Föreläsare

JAN STURESSON driver sedan 2015 ”RESTING – Advise from the Future2”, med inriktning på ledarskap, strategi och innovation. Uppdragen är städer, regeringar och statliga bolag, samt EU-kommissionen, World Economic Forum och FN. Jan var tidigare partner på PwC med globalt ansvar för offentlig och ideell sektor under 2008-2015. Jan skapade under sin tid på PwC ledarutvecklingsprogrammet ”FRAMTIDENS LEDARE” i Sverige med inriktning på ekonomi- och kommundirektörer samt VD:ar i kommunala bolag. Jan är en flitigt anlitad och otroligt uppskattad föreläsare runt om i världen och har skrivit flertalet böcker om bland annat ledarskap och styrning. Jan fick som 32-åring mottaga priset ”Årets kommunalekonom” av Kef för insatser och böcker inom området kommunal styrning.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Pris

Medlem: 895 kr
Icke-medlem: 1195 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

26 maj, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Omvärlden, Corona och kommunen

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer