Paradigmskiftet kickstartades

Form: KEF
Mer information: Paradigmskiftet kickstartades 

Datum & Tid

Datum: 1 jun, 2020 Tid: 13:00 - 15:00

Ingen kunde ana att digitaliseringen av Sveriges offentliga sektor skulle sparkas igång av ett virus. Men så blev det. Andreas Schleicher, utbildningschef vid OECD, säger ”This situation has made one thing very clear - We won’t be going back."

Nu gäller det för ledningar och ledare att inte bara hänga med utan att faktiskt leda. Och för att göra det måste vi förstå vad digitalisering egentligen är – och hur vi skiljer det från datorisering.

Datorisering är det vi hittills gjort, att överföra arbetsformer, mötesformer, processer och verksamhet till datorer och datanät. Digitalisering är något helt annat. En digitaliserad skola är inte fjärrundervisning. En digitaliserad socialtjänst är inte register över klienter och en digitaliserad stadsplaneringsprocess är inte snygga 3D-renderingar av ett nytt bostadsområde.

 

Program – Paradigmskiftet kickstartades (pdf)

 

Föreläsare

Troed Troedson har arbetat med de här frågorna i mer än 25 år och har på sin kundlista allt från IKEA och Volvo till Stockholms stad och Svenska Golfförbundet. Han kommer att ta oss igenom de här frågorna på ett sätt som gör oss ännu bättre rustade att möta både dagens akuta situation och det förändrings- och förbättringsarbete som väntar när pandemin blåst över.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå samt chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker på alla nivåer.

 

 

Information

Sista anmälningsdag
1 jun, 2020
Pris

Medlem: 895 kr
Icke-medlem: 1195 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram