Pensionsekonomins grunder (med KPA Pension)

Datum/Tid
Datum: 26 nov, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Distansutbildning


Pensionsekonomins grunder

Välkommen på pensionsutbildning!

Kursen ger dig en förståelse för hur det kommunala pensionssystemet är uppbyggt och fungerar, hur pensionskostnaderna budgeteras, redovisas och finansieras, samt hur de långsiktigt belastar den kommunala ekonomin.

 

Innehåll

  • Vad är en pensionsskuld och vad påverkar skulden
  • Vilka pensionsutfästelser enligt dagens pensionsavtal för anställda, KAP-KL och AKAP-KL, ingår i pensionsskulden
  • Hur tryggas pensionerna och vilka risker finns det
  • Redovisning och rekommendationer, samt budgetering och finansiering av pensionskostnader
  • Långtidsprognoser
  • Ansvarsförbindelsen och dess påfrestningar på den kommunala ekonomin när pensionsutbetalningarna ökar
  • Pensionsskuld för förtroendevalda
  • KPA Direkt – det webbaserade verktyget där du bl.a. hittar pensionsskuldsberäkningar, uppgifter om pensionsutbetalningar, löneskatt och avkastningsskatt
  • Aktuella pensionsfrågor som kan ha betydelse för pensionskostnaderna

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.Kursen är validerad av SRF konsulternas Utbildningsråd och ger 1,5 aktualitetstimmar (AKT-timmar) inom löneområdet.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensionsekonomiska frågor i en kommun eller region.

Kursinformation

Denna kurs sker digitalt och du kommer senast en vecka före kursstart att få ett mail med en länk för att kunna ansluta till kursen.

26 november kl 09.30-16.00 (en timmes lunchpaus samt regelbundna pauser under kursens gång)

Att tänka på innan: Kontrollera att du har en bra uppkoppling och gärna ett headset/hörlurar och att ljudet på datorn fungerar bra.

Pris

Pris: 5 700 kronor per person, exklusive moms.

Arrangör

KPA

Sista anmälningsdag

23 nov, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Pensionsekonomins grunder med KPA Pension

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png