Pensionsekonomins grunder med KPA Pension

Form: KPA

Datum & Tid

Datum: 18 maj, 2022 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Kursen genomförs hos KEF:s partner KPA 

Utbildningen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor inom en kommun eller en region och som behöver en övergripande kännedom om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner.

Syfte

Kursen ger dig en förståelse för hur det kommunala pensionssystemet är uppbyggt och fungerar, hur pensionskostnaderna budgeteras, redovisas och finansieras, samt hur de långsiktigt belastar den kommunala ekonomin.

 

Innehåll

  • Vad är en pensionsskuld och vad påverkar skulden
  • Vilka pensionsutfästelser enligt dagens pensionsavtal för anställda, KAP-KL och AKAP-KL, ingår i pensionsskulden
  • Hur tryggas pensionerna och vilka risker finns det
  • Redovisning och rekommendationer, samt budgetering och finansiering av pensionskostnader
  • Långtidsprognoser
  • Ansvarsförbindelsen och dess påfrestningar på den kommunala ekonomin när pensionsutbetalningarna ökar
  • Pensionsskuld för förtroendevalda
  • Nya KPA Direkt – det webbaserade verktyget där du bl.a. hittar pensionsskuldsberäkningar, uppgifter om pensionsutbetalningar, löneskatt och avkastningsskatt
  • Aktuella pensionsfrågor som kan ha betydelse för pensionskostnaderna

 

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kursen är validerad av Srf konsulternas Utbildningsråd och ger 1,5 aktualitetstimmar (AKT-timmar) inom löneområdet.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensionsekonomiska frågor i en kommun eller region.

Information

Sista anmälningsdag
16 maj, 2022
Pris

Pris: 5 500 kronor per person, exklusive moms.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram