Pensionsekonomins grunder med KPA Pension

Datum/Tid
Datum: 13 Nov, 2018
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Freys Hotel


Utbildningen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor och som behöver en övergripande kännedom om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner.

Syfte

Kursen ger dig en förståelse för hur det kommunala pensionssystemet är uppbyggt och fungerar, hur pensionskostnaderna budgeteras, redovisas och finansieras, samt hur de långsiktigt belastar den kommunala ekonomin.

Innehåll

  • Vad är en pensionsskuld och vad påverkar skulder
  • Vilka pensionsutfästelser enligt dagens pensionsavtal för anställda, KAP-KL och AKAP-KL, ingår i pensionsskulden
  • Hur tryggas pensionerna och vilka risker finns det
  • Redovisning och rekommendationer, samt budgetering och finansiering av pensionskostnader
  • Långtidsprognoser
  • Ansvarsförbindelsen och dess påfrestningar på den kommunala ekonomin när pensionsutbetalningarna ökar
  • Pensionsskuld för förtroendevalda
  • KPA Direkt – det webbaserade verktyget där du bla hittar pensionsskuldsberäkningar, uppgifter om pensionsutbetalningar, löneskatt och avkastningsskatt
  • Aktuella pensionsfrågor som kan ha betydelse för pensionskostnaderna
  • På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ekonomi-, redovisnings- eller personalansvarig, samt erfarna pensionshandläggare.

Pris

5 500 kronor exkl moms

Arrangör

KPA Pension

Sista anmälningsdag

15 okt, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Pensionsekonomins grunder med KPA Pension

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png