Pensionsskuld och kassaflöde i kommuner (PWC) - Göteborg

Datum & Tid

Datum: 14 mar, 2019 Tid: 08:00 - 09:30

Plats: PwC kontor, Göteborg

Det har länge diskuterats om kommunernas pensionsskulder till fullo ska redovisas på balansräkningen. I den nya lagen om kommunal redovisning från 2019 sker dock ingen förändring gentemot tidigare. Det innebär att en mycket stor andel av kommunernas pensionsskulder även fortsättningsvis redovisas som en ansvarsförbindelse.

Trots detta ser vi att det finns anledning för många kommuner att analysera sina pensionsskulder närmare

  • dels för att få en tydlig bild över framtida kassaflöden
  • dels för att ha en långsiktig finansieringsstrategi om redovisningen kommer att förändras.

Genom en noggrann analys skapas möjligheter att ta välgrundade beslut kring hur pensionsskulden och utmaningar för likviditeten ska hanteras.

Detta seminarium ska ge er en introduktion till hur ni kan förstå hur era pensionsplaner påverkar ert framtida kassaflöde. Vi presenterar även möjliga tillvägagångssätt för att stärka kontrollen över kassaflöde och pensionsskuld.

Seminariet riktar sig till främst dig som arbetar med ekonomi och finans inom kommunal sektor.

Program (pdf)

 


MALMÖ

Torsdagen den 7 mars kl. 08.30-09.30
PwC kontor, Anna Lindhs plats 4, Malmö

GÖTEBORG

Torsdagen den 14 mars kl. 08.30-09.30
PwC kontor, Skånegatan 1, Göteborg

STOCKHOLM

Tisdagen den 19 mars kl. 08.30-09.30
PwC kontor, Torsgatan 21, Stockholm

Frukost serveras från kl. 08.00 på alla orter!

Information

Sista anmälningsdag
Pris

Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram