Process mining – Datadriven analys av processer

Datum & Tid

Datum: 29 sep, 2022 Tid: 11:00 - 12:00

Plats: Distans, Distans

Detta seminarium är en del i seminarieserien Verksamhetsnära Digitalisering som genomförs av KEF i samarbete med CGI. Det handlar om att gå från insikt till åtgärd och agera på fakta, inte teorier.

 

Innehåll

Innehåll – Process mining – Datadriven analys av processer (pdf)

Manuellt arbete med processer är ofta både tid- och resurskrävande.

Med hjälp av process mining kan stora volymer data laddas upp i verktyget och ge en snabb visualisering av processen. Visualiseringen genererar insikter om exempelvis flaskhalsar och automationsmöjligheter i det analyserade flödet. Aktivt arbete med processer medför högre effektivitet, proaktivt agerande samt en gemensam bild av hur processen ser ut. Under seminariet sker en demo av verktyg för process mining samt länk till demomiljö för eget arbete efter seminarium.

 

Du lär dig följande:

  • Skapa förståelse för hur ekonomiavdelningen på kort tid kan agera på beslutsunderlag baserat på data från befintliga system.
  • Att påvisa verksamhetsnytta och möjliggöra proaktivitet hos verksamheten. För vem passar evenemanget? Samtliga roller hos en kommun, statlig myndighet eller privat bolag, fokus är framför allt beslutsfattare och processnära medarbetare. Process mining kan med fördel tillämpas ¨på volymtunga flöden som hos exempelvis ekonomiavdelningen, IT eller HR. Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

 

Föreläsare

Susanne Thunman, är en senior konsult som brinner för att effektivisera det verksamhetsnära arbetet och har en lång bakgrund inom ekonomifunktioner i både ledande och operativa roller. Som ansvarig för erbjudande- och affärsutveckling för området Automation för CGI Skandinavien, så får Susanne tillämpa sin breda verksamhetsförståelse i kombination med ny teknologi. Detta genererar framgångsrika förändrings- och digitaliseringsresor i nära samarbete med kunderna.

Sebastian Larsson, är en senior konsult som arbetar med affärsutveckling och leveranser inom området Intelligent Automation. Sebastian drivs av att skapa kundvärde och vidareutveckla CGI’s erbjudandeportfölj för verksamhetsnära digitalisering.

Information

Sista anmälningsdag
26 sep, 2022
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 400 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram