Processbaserad verksamhetsutveckling, grundkurs

Datum & Tid

Datum: 5 feb, 2020 Tid: 09:30 - 17:00

Plats: Kungsvalvet

Ekonomrollen utvecklas allt mer mot att medverka i utvecklingen av de egna ekonomiadministrativa processerna, samt att vara stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen av verksamheten. Utbildningen genomförs i samarbete med Trivector LogiQ*.

Ett processbaserat arbetssätt är det effektivaste sättet att skapa tydlighet kring vilket värde verksamheten skapar samt att säkerställa att det sker på ett effektivt sätt. Etablerade processer, det vill säga processer som verkligen används, ger förutsättningar för en styrning och kontroll som är baserad på skapat värde.

Syftet med denna utbildning är att du som deltagare ska få en grundläggande bas för att förstå och kunna använda processer som ett medel i utvecklingen av olika verksamheter.  Efter kursen har du fått en ökad förståelse för att arbeta processer som medel i utvecklingen av egna och andras verksamheter mot mer värdeskapande och högre effektivitet.

 

*Trivector LogiQ har gedigen erfarenhet av att utveckla verksamheter processbaserat. Företaget ligger bland annat bakom boken Processbaserad verksamhetsutveckling -Varför?  -Vad? - Hur?  

 

Program–Processbaserad verksamhetsutveckling, grundkurs (pdf) 

 

Kursinnehåll

Utbildningen behandlar hur processynsättet och processer kan användas för att utveckla verksamheter utifrån mottagarens och andra intressenters krav och behov. Detta innefattar t.ex. hur bra mål och rätt mått kan stödja styrningen, hur man kan kommunicera de arbetssätt man vill uppnå, vad som kan vara lämpliga nivåer på dokumentation.  Vi går igenom metoder för att lösa rätt problem.  Deltagare kommer att få en genomgång av olika steg i kring utvecklingen av verksamheten (från förberedelse till att genomföra förändring och skapa kontinuerlig förbättring).  Vi kommer att behandla hur olika koncept för att utveckla verksamheter är relaterade, t ex Lean, TQM och ISO-standarder.

Du får en stabil grund för att förstå hur processynsättet kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet. Vi kommer konkret att diskutera hur process- och värdeperspektivet hjälper din verksamhet att förändra fokus samt vad du behöver göra för att nå framgång.

Utbildningen innehåller bland annat;

  • Processer och processynsättet. Varför är det viktigt.
  • Orientering i olika begrepp.
  • ”Hungrig till mätt” istället för ”ax till limpa”.
  • Processkartan. Ett sätt att beskriva verksamhetens värdeskapande.
  • Definiera processernas ”DNA”. Vad är viktigt att känna till.
  • Processledningens grunder och vad som krävs för att etablera processer.
  • ”Kundresan” som ett verktyg för förståelse av vilket värde vi skapar.
  • Kommunicera processer på ett begripligt sätt.
  • Hitta rätt nivå för att dokumentera processer. Hur gör jag det attraktivt för medarbetarna?
  • Vad innebär det att mäta processer samt fallgropar att beakta avseende mål och mått (t ex mått som skapar oönskade resultat).

 

De deltagare som fortsätter med fördjupningskursen (2 dagar) kommer att få en uppgift att arbeta med på hemmaplan innan fördjupningskursen. Uppgiften innebär att du får bedöma var din organisation befinner sig idag och eventuella vinster ni kan göra med ett mer processorienterat arbetssätt. Eftersom kursavsnitten är varvade med övningar och erfarenhetsutbyten är antalet deltagare begränsat.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till ekonomer och andra inom organisationen, som på något sätt arbetar med och/eller har ett intresse att arbeta med verksamhetsutveckling.

 

Kursledare

Håkan Nordahl, Civ.ing, Trivector LogiQ.

Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening,

Information

Sista anmälningsdag
3 jan, 2020
Anmälan
Pris

Medlem: 3 950 kr
Icke-medlem: 4 350 kr

Boka senast 5 december och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram