Processbaserad verksamhetsutveckling, grundkurs

Datum & Tid

Datum: 6 okt, 2021 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Kommunal ekonomernas förening inbjuder till grundkursen i processbaserad verksamhetsutveckling.  Utbildningen genomförs av Anders Ljungberg (Trivector LogiQ). Anders är bl.a. författare till boken Processbaserad verksamhetsutveckling - varför, vad och hur. Boken ingår i utbildningen och erhålls vid kursstart.

 

Ekonomrollen utvecklas alltmer mot att medverka i utvecklingen av de egna ekonomiadministrativa processerna, samt att vara stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen av verksamheten.

Ett processbaserat arbetssätt är det effektivaste sättet att skapa tydlighet kring vilket värde verksamheten skapar samt att säkerställa att det sker på ett effektivt sätt. Etablerade processer, det vill säga processer som verkligen används, ger förutsättningar för en styrning och kontroll som är baserad på skapat värde.

Syftet med denna utbildning är att du som deltagare ska få en grundläggande bas för att förstå och kunna använda processynsättet som ett medel i utvecklingen av olika verksamheter och deras processer.  Efter kursen har du fått en ökad förståelse för synsätt och grundläggande angreppssätt för att använda och förbättra verksamhetens processer för ökat kundvärde och högre effektivitet.

 

Trivector LogiQ har gedigen erfarenhet av att utveckla verksamheter processbaserat. Företaget ligger bland annat bakom boken Processbaserad verksamhetsutveckling -Varför?  -Vad? - Hur?  Boken ingår som kurslitteratur i utbildningen.

 

Innehåll

Kursinnehåll – Processbaserad verksamhetsutveckling, grundkurs (pdf)

Utbildningen behandlar hur processynsättet och processer kan användas för att utveckla verksamheter utifrån mottagarens och andra intressenters krav och behov. Detta innefattar t.ex. hur bra mål och rätt mått kan stödja styrningen, hur man kan kommunicera de arbetssätt man vill uppnå, vad som kan vara lämpliga nivåer på dokumentation.  Deltagare kommer att få en genomgång av olika steg i kring utvecklingen av verksamheten (från förberedelse till att genomföra förändring och skapa kontinuerlig förbättring).  Vi kommer att behandla hur olika koncept för att utveckla verksamheter är relaterade, t ex Lean, TQM och ISO-standarder.   Du får en stabil grund för att förstå hur processynsättet kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet genom att skapa i vardagen väl fungerande processer. Vi kommer konkret att diskutera hur process- och värdeperspektivet hjälper din verksamhet att förändra fokus samt vad du behöver göra för att nå framgång.

 

Kursens innehåll:

 • Processer och processynsättet – principer och relevans
 • Processbaserad verksamhetsutveckling – utmärkande drag och relation till andra koncept
 • ”Hungrig till mätt” i stället för ”ax till limpa” – att se verksamheter utifrån-och-in
 • Definiera och förstå processer och deras särdrag
 • Processkartan - ett sätt att beskriva värdeskapande
 • Processledningens grunder – från karta till användning och nytta
  • Förstå kunder, intressenter och krav
  • Designa och beskriva processer på ett begripligt sätt
  • Mäta processer
  • Etablera och använda processer
 • Använda och vårda processer – roller, ansvar och principer

 

De deltagare som fortsätter med fördjupningskursen (2 dagar) kommer att få en uppgift att arbeta med på hemmaplan innan fördjupningskursen. Uppgiften innebär att du får bedöma var din organisation befinner sig idag och eventuella vinster ni kan göra med ett mer processorienterat arbetssätt.

Eftersom kursavsnitten är varvade med övningar och erfarenhetsutbyten är antalet deltagare begränsat.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till ekonomer, men även andra inom organisationen, som på något sätt arbetar med och/eller har ett intresse att arbeta med verksamhetsutveckling.

 

Kursledare

 • Anders Ljungberg , Civ.ing, Tekn dr, VD trivector,LogiQ
 • Göran Persson Lingman,, Kommunalekonomernas förening.

 

Information

Sista anmälningsdag
29 sep, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 4 700 kr
Icke-medlem: 5 700 kr

Boka senast 20 september och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer.  Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram