Processbaserad verksamhetsutveckling

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Processbaserad verksamhetsutveckling 

Datum & Tid

Datum: 30 nov, 2017 - 13 dec, 2017 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Kungsvalvet

Obs! Kursen har nytt datum! 

Kommunal ekonomernas förening inbjuder till en utbildning i processbaserad verksamhetsutveckling. Utbildningen genomförs i samarbete med Trivector LogiQ.

Ekonomrollen utvecklas allt mer mot att medverka i utvecklingen av de egna ekonomiadministrativa processerna, samt att vara stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen av verksamheten.

Ett processbaserat arbetssätt är det effektivaste sättet att skapa tydlighet kring vilket värde verksamheten skapar samt att säkerställa att det sker på ett effektivt sätt. Etablerade processer, det vill säga processer som verkligen används, ger förutsättningar för en styrning och kontroll som är baserad på skapat värde.

Syftet med denna utbildning är att du som deltagare ska få en stabil bas för att förstå och kunna använda processer som ett medel i utvecklingen av olika verksamheter. Efter kursen har du fått en ökad förmåga att genomföra det konkreta arbetet med att utveckla egna och andras verksamheter mot mer värdeskapande och högre effektivitet.

Trivector LogiQ har gedigen erfarenhet av att utveckla verksamheter processbaserat. Företaget ligger bland annat bakom boken Processbaserad verksamhetsutveckling -Varför? -Vad? - Hur?

 Övergripande presentation av innehållet

Utbildningen behandlar hur processynsättet och processer kan användas för att utveckla verksamheter utifrån mottagarens och andra intressenters krav och behov. Detta innefattar t.ex. hur bra mål och rätt mått kan stödja styrningen, hur man kan kommunicera de arbetssätt man vill uppnå, vad som kan vara lämpliga nivåer på dokumentation. Vi går igenom metoder för att lösa rätt problem. Deltagare kommer att få en genomgång av olika steg i kring utvecklingen av verksamheten (från förberedelse till att genomföra förändring och skapa kontinuerlig förbättring). Vi kommer att behandla hur olika koncept för att utveckla verksamheter är relaterade, t ex Lean, TQM och ISO-standarder.

Efter det första tillfället kommer deltagaren att få möjlighet att göra en enkel processmognadsanalys på sin egen verksamhet. Denna kommer sedan att användas som underlag vid det andra tillfället (dag 2-3)

Eftersom kursavsnitten är varvade med övningar och erfarenhetsutbyten är antalet deltagare begränsat.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ekonomer, men även andra inom organisationen, som på något sätt arbetar med och/eller har ett intresse att arbeta med verksamhetsutveckling.

Kursledare

Håkan Nordahl, Civ.ing, Tekn lic, Trivector,LogiQ

Göran Persson Lingman, Certifierad inom verksamhetsutveckling, Certifierad kommunal revisor, Kommunalekonomernas förening.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
27 okt, 2017
Pris

Medlem: 11 950 kr
Icke-medlem: 13 050 kr

Boka före den 29 september och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram