Prognoser och skatteutjämning i fokus

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 9 jun, 2020 Tid: 09:00 - 12:45

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

I dessa tider när de flesta arbetar hemifrån, erbjuder KEF olika alternativa utbildningar, bland annat med webbaserade distansföreläsningar eller konferenser i olika ämnen. En av dessa konferenser belyser ”prognoser och skatteutjämningssystemet”. Ta chansen att få ta del av några av experter i ämnet! Föreläsningen fungerar utmärkt att använda som en del i budgetarbetet!

 

Innehåll

 

Kursprogram: Prognoser och skatteutjämning i fokus (pdf) 

 

De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex försörjningsstöd. Med största säkerhet kommer inte skatteunderlagets tillväxt att räcka för att möta uppräknade faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra prognoser. Där spelar skatteutjämningssystemet en stor roll. Denna föreläsning sätter prognoser och skatteutjämningssystemet i fokus ur ett antal olika perspektiv.

 

 

Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

Inkomstutjämningen är en viktig del i det kommunala utjämningssystemet, som skapats för att alla kommuner ska ha likvärdiga förutsättningar. Baserat på nationalekonomisk teori och internationell forskning har det framförts att inkomstutjämningen riskerar att leda till lägre tillväxt, eftersom ökade inkomster hos kommuninvånarna leder till sänkta bidrag från utjämningssystemet. I en granskning från Riksrevisionen analyseras hur kommunernas skattekraft har påverkats av tre regelförändringar som sänkte utjämningsgraden för vissa kommuner. Granskningen omfattar även en enkät om kommunernas lokala tillväxtarbete.

Förläsare är Heléne Berg som är revisionsdirektör på Riksrevisionen och har varit projektledare för granskningen. Heléne har en doktorsexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet och har tidigare jobbat som forskare på Stockholms universitet.

 

25 år av kostnadsutjämning - en skakig resa?

Nästa år är det 25 år sedan dagens kostnadsutjämning sjösattes. Under åren har det varit många utredningar och flertalet förändringar. Den senaste började gälla 1 jan 2020. Under detta pass gör Henrik Berggren en historisk exposé med lite exempel över de år som gått och samt en djupdykning av den senaste förändringen. Henrik är välkänd profil i kommunsektorn och arbetat länge med bl a skatteutjämnings-systemet.

 

V-formad rekyl eller depression för världsekonomin?

Anders Brunstedt på SKR beskriver prognosarbetet på SKR, bl a hur processen ser ut med att uppdatera prognosen för det kommunala skatteunderlaget. Diskussionen utgår från SKR:s senaste prognoser och givetvis kommer han in på Corona-krisen: utsikterna och riskbilden. Föreläsare är Anders Brunstedt som är en nationalekonom med nu drygt 20 års erfarenhet av olika typer av makroanalys. Hösten 2018 återvände Anders till SKR och ansvarar sedan dess för makroanalysen.

 

Back to business’ i kommunal ekonomi – fast på nya och tuffare villkor

Före krisen talades det mycket om kommuners och regioners utmaningar: demografin, befolkningstillväxten, investeringsbehoven samt det nödvändiga i att hitta effektiviseringar och ändrade arbetssätt. Små och glesa kommuners svårigheter lyftes ofta fram. När krisen övergår i en ny normalitet kommer denna problembild att finnas kvar. Hur driver man strukturreformer i en kärvare tid? Vad finns på att göra-listan? Hur behandlar man olika kommuner/regioner olika på rätt sätt? Föreläsare är Emelie Värja som är forskning- och utbildningsansvarig på Kommuninvest.

 

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig politiker och ekonomer som arbetar med den kommunala ekonomin. Dagen kan med fördel användas som en del i budgetarbetet inför 2021.

 

Föreläsare

Dagen leds av Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF).  Under dagen föreläser Heléne Berg från Riksrevisionens, Ander Brunstedt från SKR, Emelie Värja från Kommuninvest samt Henrik Berggren, ekonomianalytiker. Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området.

Information

Sista anmälningsdag
5 jun, 2020
Pris

Medlem: 1 700 kr
Icke-medlem: 1 900 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram