Program för budgetansvariga och ekonomer

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 2 maj, 2019 - 3 maj, 2019 Tid: 09:30 - 16:00

Ekonomernas vardag blir alltmer komplex och kräver samverkan med flera olika aktörer. En av de viktigare parterna för samverkan är budgetansvariga chefer. Både ekonomen och den budgetansvariga chefen får alltmer rollen som ”möjliggörare” i organisationen vilket kräver kunskap inom en rad områden såsom styrning, ekonomi, budget och analys. För att säkerställa att både ekonomer och budgetansvariga chefer får samma utgångspunkt kring frågor som berör båda parter erbjuder Kef en kurs för både ekonomer och budgetansvariga chefer för att stå bättre rustade för framtida utmaningar.

 

Kursinbjudan - Program för budgetansvariga och ekonomer, pdf

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Den kommunala särarten
  • Den kommunala organisationen – vem beslutar om vad
  • Budget och redovisning – hur hänger det ihop
  • Finansiell analys
  • Framgångsrik styrning och kontroll – hur åstadkoms det?
  • Ekonomens kontra den budgetansvarigas roll

 

Teoriavsnitten varvas med en mängd relevanta exempel från kommunernas och landstingens vardag och ni ges även utrymme för övningar och reflektion.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening som har omfattande erfarenhet som konsult och utbildare och i ämnena. Ingela Karlsson, Kommunalekonomernas förening har lång erfarenhet av frågorna som bl a ekonomichef i en kommun.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomer/controllers samt budgetansvariga chefer som vill utvecklas inom nämnda områden och som arbetar på central nivå, förvaltningsnivå eller på kliniknivå i en kommun eller ett landsting/region.

Information

Sista anmälningsdag
29 mar, 2019
Anmälan
Pris

Medlem: 6 900 kr
Icke-medlem: 7 700 kr

Boka senast 1 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram