Program för ny eller blivande ekonomichef

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 4 apr, 2019 - 5 apr, 2019 Tid: 09:30 - 16:00

Programmet genomförs under åtta dagar, på följande platser:

 • 4-5 april - Scandic Anglais (Humlegårdsgatan 23)
 • 10-11 juni - Scandic Hasselbacken (Hazeliusbacken 20)
 • 26-27 augusti -Scandic Hasselbacken
 • 6-7 november - Scandic Anglais

 

Observera att programmet genomförs på två olika konferensanläggningar i Stockholm, Scandic Anglais samt Scandic Hasselbacken.

 

Innehållet är speciellt framtaget för dig som är ny i rollen som kommunal ekonomichef. Kursen passar också bra för dig som arbetar som biträdande ekonomichef eller som så småningom ska träda in i rollen som ekonomichef. Kursen inriktas i hög grad på fakta och kunskaper som är unika för kommunal sektor, vilket gör den särskilt nyttig för dig som kommer från privat sektor.

Utbildningen ger en möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med kollegor i likande situation runt om i landet. Det leder ofta livslånga kontakter som är mycket användbara i yrkesrollen.

Välkommen att under åtta dagar uppdatera, bygga på och fördjupa dina kunskaper och att utveckla dig i rollen som ekonomichef!

 

Innehåll

Program- Ny eller blivande ekonomichef (pdf)

Under utbildningen belyser vi frågor och utmaningar kring ekonomi- och verksamhetsstyrning som du som ekonomichef möter i ditt dagliga arbete. Innehållet utgår från följande tema:

 • Att arbeta i en politiskt styrd organisation
 • Styrmodeller och målstyrning
 • God ekonomisk hushållning, redovisningsreglering, särlagstiftningarna
 • Finansiell analys
 • Kommunalrätt, förvaltningslag, offentlighet och sekretess m.m.
 • Kvalitativa beslutsunderlag
 • Finansfrågor
 • Ekonomrollen, etik, mutor och bestickning
 • Intern kontroll
 • Koncernstyrning
 • Skatteutjämning, LSS-utjämning, statsbidrag
 • Pensioner
 • Det kommunala momssystemet

 

Föreläsare

Temadagarna leds av Hans Petersson från KEF. Vidare medverkar även Ola Eriksson och Roland Svensson, båda från KEF. Programmet kommer gästas av ett antal föreläsare som är experter inom sina områden. Vi har valt dem inte bara för deras sakkunskap, utan också för att de har förmågan att vidga perspektiven, våga utmana gamla sanningar och, inte minst, för deras förmåga att entusiasmera och inspirera till nytändning.

Information

Sista anmälningsdag
6 mar, 2019
Anmälan
Pris

Pris: 34 000 kr.

Boka senast den 13 februari och få 2 000 kr i rabatt.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram