Räkenskapssammandrag, grundkurs

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 22 okt, 2020 - 23 okt, 2020 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

 

Välkommen till två intressanta dagar med genomgångar, gruppdiskussioner och tips kring räkenskapssammandraget (RS)

 

Vi har nöjet att erbjuda en grundutbildning kring RS, räkenskapssammandraget för kommuner tillsammans med SCB och SKR, samt RKA. Föreläsare; Sandra Lindgren och Henrik Mundt SCB, Hans Stark och Robert Heed SKR, Camilla Eriksson RKA och Göran Andersson KEF.

Vill vi nu ge alla som känner behov en bra grundutbildning kring RS; innehåll, ifyllande av blanketterna, förifyllda värden, hur andra arbetar med RS samt hur nyckeltal och rapporterade siffror kommer att användas.

 

Kursprogram: Räkenskapssammandrag grundkurs (pdf) 

 

Innehåll

Det pågår en ständig utveckling av kommunernas räkenskapssammandrag. Många användningsområden för data från RS finns, regering och riksdag, politiker lokalt/regionalt, jämförelser mellan olika organisationer mm. Det kanske viktigaste för de som arbetar med att ta fram uppgifterna till RS är att dessa är så korrekta som möjligt och att uppgifterna sänds in i tid, allt för att underlätta jämförelser.

 

Ur programmet:

Historik och varför RS: Vi startar med att beskriva historiken och syftet med RS, varför alla dessa siffror behövs och hur de är tänkta att användas. Under kursen förklarar vi också sambanden mellan RS och annan ekonomisk statistik som kommunen lämnar till SCB. Idag finns databasen Kolada som till stor del baseras på uppgifter från RS.

 

Innehåll och samband: Vi kommer att göra en genomgången av innehåll och samband mellan blankettens olika delar (inklusive flikarna för pedagogisk verksamhet och vård och omsorg). Vi ger tips hur man kan undvika de vanligaste fallgroparna och vad ska man tänka på när man fyller i RS-blanketten. Vidare kommer vi tillsammans även att gå igenom vilka värden som är förifyllda och hur kontrollerna i blanketten kan användas. Under detta pass kommer vi eventuellt att dela upp gruppen i mindre grupper.

 

Ny lagstiftning (LKBR): Vi ger en kortfattad beskrivning av vad som är nytt i lagen och som har betydelse för inlämning av RS.

 

Kommun-Bas 2020: Vi kommer att göra en genomgång av innehåll dels begreppet konto och vad som är förändrat från tidigare version. Vi kommer även att beskriva begreppet motpart. Kontodelen verksamhet är central i driftredovisningen och vi diskuterar var olika saker ska ligga, SCB’s utförliga beskrivning av koddelen verksamhet tas också upp.

 

Hur arbetar kommunerna med RS: vi får en genomgång kring hur kommunerna arbetar med RS. Kommunernas arbetssätt för att ta fram de uppgifter som efterfrågas i RS skiljer sig åt på många sätt. Utmaningen är att förena hög kvalité med att klara SCB:s tidsgräns för inlämning. Vi ger exempel på hur kommuner som klarar detta, arbetar med RS.

 

Användning av data från RS på kommunnivå: Vi kommer att ge en bild av hur data från RS används. SCB publicerar uppgifter från RS i Statikdatabasen (SSD) som vi kommer att visa upp. Varför är det viktigt att vi kan jämföra kommuner rätt? I vilka sammanhang används RS statistiken? Vi får en kortare genomgång kring hur vi kan använda data från RS i Kolada.

 

Hur används data från RS i Kolada: En snabb visning om hur data som är inlämnat sedan används av kommunerna. Många kommuner använder nyckeltal från Kolada i sin styrning av verksamheten.

 

 

Fundera gärna direkt på vilka frågeställningar som är viktiga för dig under denna utbildning. Maila gärna in dem i samband med att du anmäler dig, eller senare, till goran.andersson@kef.se.

 

Information

Sista anmälningsdag
15 okt, 2020
Pris

Medlem: 4 900 kr
Icke-medlem: 5 900 kr

Boka senast 31 augusti i och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram