Redovisning av finansiell leasing för sakkunniga revisorer

Datum & Tid

Datum: 2 dec, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

I bokslut för 2020 var det bara 92 kommuner som hade någon långsiktig finansiell leasingskuld i sin balansräkning. Av dessa var det bara 21 kommuner som hade mer än 1000 kr/invånare. Hur är det möjligt? Hur kan revisionen hjälpa till att få en mer rättvisande redovisning? Hur ska du komma fram till om det är finansiella och operationella leasingavtal? Hur är det med hyror av lokaler?

 

Kursinnehåll

Innehåll – Redovisning av finansiell leasing för sakkunniga revisorer (pdf)

 

Vi går igenom vad som kännetecknar en finansiell respektive operationell leasing. Vilka parametrar påverkar beräkningen av en finansiell lease?

Praktisk genomgång hur du ska redovisa och beräkna kommunens leasingavtal samt hur de olika parametrarna kan bedömas. Erfarenheter av praktiska metoder, revisionsfrågor och revisionsbedömningar rörande leasing. Dagen avslutas med att diskussion om hur revisionen ska gå vidare utifrån de regler som gäller.

 

Du lär dig följande:

  • Generella begrepp inom redovisning av leasing
  • Fördjupad diskussion om begreppen och bedömningarna
  • Vilka insatser och bedömningar är lämpliga att göra från revisionen
  • Vad har ändrats i den nya rekommendationen?

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är du som reviderar kommuner och regioner antingen som sakkunnig revisor eller om du jobbar på ett kommunalt revisionskontor. Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

 

Föreläsare

Marcus Johansson är redovisningsspecialist på Aspia med ett särskilt fokus på svensk redovisning för kommuner/regioner och bolag. Han är sedan 2017 ledamot i RKR:s expertgrupp och har med andra ord varit med att ta fram och uppdatera samtliga rekommendationer med anledning av den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Marcus var också huvudansvarig för framtagandet av RKR:s idéskrift om leasing som presenterades på SKRs bokslutsdagar i december 2020. Marcus har sin bakgrund som auktoriserad revisor på PwC, men har också jobbat på Bokföringsnämnden samt är medlem i FAR:s operativa grupp för finansiell rapportering - redovisning.

Kristoffer Bodin är auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor på KPMG. Han arbetar främst mot kommuner och regioner men även mot mindre och medelstora bolag, stiftelser och föreningar. Kristoffer är sedan 2020 ledamot i RKR:s expertgrupp.

Kursledare är Göran Andersson, KEF. Han har mer än 25 års erfarenhet av kommunal verksamhet. Göran har varit aktiv inom social, utbildning, samhälle och central verksamhet. Med erfarenhet från dessa områden både som ekonom, controller, ledare och förvaltningschef har Göran lång erfarenhet att delge deltagarna. Han verkar numera på Kommunalekonomernas förening (KEF) och är certifierad coach med stort intresse för ledarskap.

Information

Sista anmälningsdag
25 nov, 2021
Anmälan
Pris

Pris: 4 800 kr

Boka senast 2 oktober och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram