Redovisning av finansiell verksamhet

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 8 nov, 2021 Tid: 08:30 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Lär dig grunderna i redovisning av finansiell verksamhet. Rådet för kommunal redovisning rekommendationer utgör en viktig vägledning i redovisningen av den finansiella verksamheten.

Kursen är anpassad efter fördjupningsnivån i ”Av KEF certifieras kommunalekonom”. Kunskaperna som kursen ger går sedan att verifiera via särskilda kunskapstest.

 

Innehåll

Kursinnehåll: Redovisning av finansiell verksamhet (pdf)

Vi går igenom vad som finansiella tillgångar och skulder och hur det ska redovisas. Hur ska finansiella instrument klassificeras och värderas. Redovisning av derivat och säkringsredovisning.

Genom att deltagit på utbildningen så är nästa kunskapstest som erbjuds för denna kurs gratis. Anmälan måste dock göras på KEFs hemsida. Välj alternativ att du deltagit på kursen, vid anmälan till kunskapstest.

 

Du lär dig följande:

  • Klassificering av finansiella tillgångar och finansiella skulder
  • Kunna tillämpa effektivräntemetoden
  • Värderingsregler för finansiella tillgångar
  • Grundläggande tillämpning av säkringsredovisning

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är du som sysslar med redovisning eller budgetering centralt i kommunen. Du kan också vara finanscontroller eller ekonom som berörs av redovisning av finansiella tillgångar och skulder

 

Föreläsare

Fredrik Ericsson arbetar sedan 2009 som redovisningsspecialist på KPMG med särskild inriktning på redovisning av finansiella instrument. Han har även doktorerat vid Lunds universitet med en avhandling om säkringsredovisning. Fredrik bistod Rådet för kommunal redovisning i samband med framtagandet av rekommendationerna RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder samt RKR R8 Derivat och säkringsredovisning.

 

Kursledare

Göran Andersson har mer än 25 års erfarenhet av kommunal verksamhet. Göran har varit aktiv inom social, utbildning, samhälle och central verksamhet. Med erfarenhet från dessa områden både som ekonom, controller, ledare och förvaltningschef har Göran lång erfarenhet att delge deltagarna. Han verkar numera på Kommunalekonomernas förening (KEF) och är utbildad coach med stort intresse för ledarskap.

Information

Sista anmälningsdag
1 nov, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 3 000 kr
Icke-medlem: 3 500 kr

Boka senast 8 september och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram